xs
xsm
sm
md
lg

แถลงข่าวการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดแถลงข่าวการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและ สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีท้าทายความฝันของคนรุ่นใหม่ทุกภาคของประเทศไทย ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลาย สู่การพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งช่วยให้เยาวชนมีทักษะทางสังคมที่ดี ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้แสดงศักยภาพอย่างเติมที่ และเปิดพื้นที่เชิงบวกเพื่อผสานมิตรภาพของคนรักการเต้น เป็นกิจกรรมที่สนุกและมีความสุข เป็นการส่งเสริมการออกำลังกายเชิงสร้างสรรค์ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเยาวชน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติด โดยเฉพาะประสบการณ์สำคัญของคนวัยทีนที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของประเทศ

กิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise เป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มเยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในทุกภาคทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน และได้จัดการแข่งขันเป็น 3 รุ่น แบ่งตามกลุ่มอายุ คือ รุ่น Junior อายุ 6-9 ปี บริบูรณ์,รุ่น รุ่น Pre - Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป - 14 ปี บริบูรณ์,รุ่น Teenage อายุ 14 ปีขึ้นไป - 22 ปี บริบูรณ์ ซึ่งอายุครบบริบูรณ์ ณ วันแถลงข่าวคือ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ในปีที่ผ่านมาโจทย์เพลงและสไตล์การเต้นเป็นแบบอิสระทีมเยาวชนที่ร่วมแข่งขันมีพัฒนาการในเรื่องของทักษะการเต้นเก่งขึ้นมาก จากการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้ แต่ละทีมได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ได้เห็นรูปแบบการโชว์ที่หลากหลายสไตล์ สำหรับเพลงและสไตล์ในปีนี้ก็จะใช้แบบอิสระ โดยมีรายละเอียดเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ดังนี้
1.ทีมที่เข้าแข่งขันต้องตัดต่อเพลงสำหรับใช้ในการแข่งขันระดับภาคเอง โดยมีความยาวของเพลงดังนี้ รุ่น Junior 4 นาที /รุ่น Pre - Teenage 5 นาที/ รุ่น Teenage 5 นาที (บวกลบได้ไม่เกิน 10 วินาที)
2.ให้ใช้เพลง TO BE NUMBER ONE ขึ้นต้นในเพลงแข่งขัน (บริษัทฯจะส่งไฟล์เพลง TO BE NUMBER ONE ให้)และตามด้วยเพลงอิสระเพลงใดก็ได้
3.ทุกทีมที่เข้าแข่งขันต้องส่งเพลงของทีมให้กับบริษัทที่จัดการแข่งขัน ล่วงหน้าก่อนแข่ง 1 อาทิตย์ พร้อมเตรียมเพลงมาส่ง ณ วันรายงานตัวแข่งขันระดับภาค

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1.ความพร้อมเพรียง และความแข็งแรง พิจารณาจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความแข็งแรงของร่างกาย
2.ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากลีลาท่าเต้นที่โดดเด่น และสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตรี
3.อารมณ์และความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออก ที่ทำให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตาม และรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเต้น
4.การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี พิจารณาจากท่าเต้นที่สวยงาม มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และมีความสอดคล้องกับท่วงทำนองและจังหวะดนตรี
5.การแต่งกาย พิจารณาจากการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าและเพลงที่ใช้ในการเต้น

การค้นหาทีมเยาวชนที่มีหัวใจนักเต้นในระดับภาค เริ่มจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภาคใต้
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต
ภาคเหนือ
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 และที่ 2 ในการแข่งขันระดับภาค จะได้เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Camp 2020 จัดขึ้นวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเต้น เทคนิคการนำเสนอ รวมถึงเรียนรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศชิงถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการตัดสินในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้น ศิลปิน ดาราที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์การฝึกสอนการเต้นให้กับศิลปินดาราชื่อดังอาทิ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และประธานคณะกรรมการตัดสิน คุณอัสกร ศิริสุจริตธรรม (ครูอาร์ต),คุณเกศริน เอกธวัชกุล (นุ้ย), คุณมนัสสวี กฤตตานุกูล (หลิว),คุณธามัน เต้พันธ์ (เต้), คุณจรันธนิน ปานประเสริฐโชค (ล็อต),คุณอนุสรณ์ มุสิกะสินธุ์ (ปุ้ม),คุณพชรพล จั่นเที่ยง (วิทย์),คุณสุภัชญา บุญยสุขานนท์ (เบลล์),คุณไพลิน รัตนแสงเสถียร (หวาหว่า),คุณซีแนม สุนทร (ซีแนม), คุณธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ (เต้ย) และคุณนพพร บัวมีธูป (ครูเคน D-Dance) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อค้นหาสุดยอดทีมแดนซ์ จากทุกภาคทั่วประเทศ

ผลสำเร็จจากการจัดกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ตลอดระยะเวลา กว่า 17 ปี พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีขึ้น มีระเบียบวินัย รู้จักการทำงานเป็นทีมที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น บ้างทีมที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศมีความภูมิใจในตนเองและมีความมั่นใจมากขึ้นจนสามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปแข่งขันการเต้นในเวทีระดับโลกและประสบผลสำเร็จได้รางวัลระดับโลกกลับมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ เยาวชนในการพัฒนาตนเองต่อไป

น้องๆเยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 8106, 0 2590 8411 โทรสาร 0 2590 8157
บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่
โทรศัพท์ 0 2375 5020-22 โทรสาร 0 2769 8155
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562)กำลังโหลดความคิดเห็น...