xs
xsm
sm
md
lg

NIA เตรียมลั่นฆ้องงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘ITE 2019’ ชูธีม สร้างรายได้-สร้างสุขภาพ-สร้างความสุขในสังคมเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA แถลงความพร้อมการจัดงานนิทรรศการ “INNOVATION THAILAND EXPO 2019 : ITE 2019” ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. 2562 ชูแนวคิดนวัตกรรม 3 สร้าง ได้แก่ สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุขในสังคมเมือง ผลักดันนวัตกรรมเพื่อสังคม แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

​ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อฟูมฟักให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation, NIS) ทั้งในระบบนโยบาย ระดับสาขาอุตสาหกรรม ระดับผู้ประกอบการ และระดับประชาชน สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ชูธงด้านนวัตกรรมไว้ในนโยบายการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศที่สำคัญหลายด้าน โดย NIA ในฐานะที่เป็นองค์กรอันมีภารกิจหลักในการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติโดยตรง จึงตั้งเป้าในการขานรับนโยบายของรัฐบาลให้ครอบคลุมทุกจุดยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้าง “ประเทศแห่งนวัตกรรม” หรือการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการจัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019 : ITE 2019”

การจัดงานฯดังกล่าว จะเป็นการนำเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในที่ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่งนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเลื่อมล้ำของคนในเมือง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน ITE 2019 ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานที่มีการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมต่างๆที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองในกลางกรุงเทพฯ โดยได้ชู 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) สร้างรายได้ คือ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2) สร้างสุขภาพ คือ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 3) สร้างความสุข คือ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทำให้เกดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

การจัดงาน ITE 2019 จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมาย อาทิ กิจกรรม Social Innovation Forum หรือเวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของประเทศ 2) นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในหลายมิติและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ 3) แนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต ทั้งด้านหุ่นยนต์ การออกแบบ สื่อ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม อาทิ การชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนตาบอดและประชาชนทั่วไป หารสอนประกอบ Solar Cell อย่างง่ายสำหรับชุมชน การสอนปลูกผักกลางเมือง การสอนธรรมะด้วยดิจิทัลอาร์ต “โพธิเธียร์เตอร์” กิจกรรมเสริมสุขภาพ เช่นการดัดจัดสรีระโดยผู้ด้อยโอกาส และการสอนโยคะสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมสำหรับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษา อาทิ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเตรียมตัวเข้าสู่งานในอนาคต เป็นต้น และในวันสุดท้ายของการจัดงาน ซึ่งถือเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะมีพิธีประกาศผล และมอบรางวัลนวัตกรรม (Innovation Awards) ให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมดีเด่นในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม การออกแบบ สื่อ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น) รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย รางวัล UAV Startup รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย

ท้งนี้ การจัดงาน ITE 2019 ที่กล่าวมานี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดงานได้ที่ www.innovationthailand.org/ite2019 หรือwww.facebook.com/NIAThailand

กำลังโหลดความคิดเห็น...