xs
xsm
sm
md
lg

เป๊ปซี่-โคล่า สนองนโยบาย อย.รณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเอกสิทธิ พรพัฒน์เดชอุดม นักวิทยาศาสตร์และโภชนาการอาหาร รับมอบประกาศนียบัตรจากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกาศจุดยืนในบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เป๊ปซี่-โคล่า ในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคเอกชน สนองนโยบาย องค์การอาหารและยา (อย.)ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความตระหนักรู้ในการอ่านฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ ที่บ่งบอกถึงส่วนประกอบของสารอาหารที่สำคัญต่างๆ ผ่านโครงการ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” เพื่อเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจก่อนบริโภคและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค

นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า อาหารจัดเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยหลักสำคัญในการดำรงชีวิต ในปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารรสจัด ทั้งหวาน มัน เค็ม ที่เกินพอดี ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเน้นลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม และผลักดันการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมตามนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รวมถึงดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2568 เพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ต้องการลดการบริโภคโซเดียมในอาหารลงร้อยละ 30 ของประชากร อย. จึงได้ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โดย “เป๊ปซี่โค” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชั้นนำ อาทิ มันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” และขนมมัลติเกรนอบกรอบ “ซันไบท์” ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร 25 บริษัท ทั้งใน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป กลุ่มอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง และกลุ่มขนมขบเคี้ยว เข้าร่วมใน “มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่มีการหารือร่วมกันระหว่าง อย. และภาคอุตสาหกรรมอาหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และจัดทำข้อมูลสนับสนุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแต่ละกลุ่ม และล่าสุด อย. และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารยังได้แสดงจุดยืนร่วมกันในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของพฤติกรรมการบริโภคที่ดีและการอ่านฉลากโภชนาการซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้มีความรู้เรื่องสารอาหารและส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนบริโภค
ตัวแทนองค์กรต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรมทั้ง 25 แห่งรับมอบประกาศนียบัตร
ด้านนายเอกสิทธิ พรพัฒน์เดชอุดม นักวิทยาศาสตร์และโภชนาการอาหาร บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบ ‘เลย์’ กล่าวว่า เป๊ปซี่โคมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) อาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ Winning with Purpose เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ด้วยการปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาล ไขมันอิ่มตัว และเกลือในผลิตภัณฑ์ลง ขณะเดียวกันก็ขยายพอร์ทโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพให้เข้าถึงชุมชนและผู้บริโภคในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองให้มากขึ้น ในปัจจุบัน พอร์ทโฟลิโอของขนมกรุบกรอบ 70% มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทาง อย. กำหนดตามโครงการ “มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” โดยเป๊ปซี่โคตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 อย่างน้อย 1 ใน 3 ของพอร์ทโฟลิโออาหารทั่วโลกของเราต้องประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมไม่เกิน 1.3 มิลลิกรัมต่อ 1 แคลอรี่ (ประมาณ 650 มิลลิกรัมโซเดียมใน 100 กรัม) ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก เราให้ความสำคัญอย่างมากกับความรับผิดชอบในการผลิตขนมขบเคี้ยวตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เราพร้อมจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าขนมขบเคี้ยวของเรามีปริมาณโซเดียมตามกฎข้อบังคับที่หน่วยงานด้านสุขภาพสากลและในแต่ละประเทศได้กำหนดไว้ เราจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดของกฎข้อบังคับนี้และยินดีพูดคุยและให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่
นายสาธิต ปิตุเตชะ (กลางซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ (ขวา) เลขาธิการกรรมการอาหารและยา เยี่ยมชมสินค้าจากองค์กรภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้าร่วม “มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ”
กำลังโหลดความคิดเห็น...