xs
xsm
sm
md
lg

"ฝน ธนสุนธร-ทับทิม" นำทีมรับรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“เบสญ์ ศรีวณะกุล” ศรวณะ กุลชนะปณิธิ ประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนและบุคคล ดำเนินการคัดเลือกสรรหามอบรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนและบุคคลดีเด่นที่เป็นตัวอย่างสร้างสรรค์สังคม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรุงเทพ รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมจัดงานขึ้น หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานพิธี ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกมารับรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่นที่เป็นตัวอย่างสร้างสรรค์สังคม อาทิเช่น ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ , ทับทิม อัญรินทร์ , ฝน ธนสุนธร , แซมมี่ เคาวเวลล์ , หนูมิเตอร์ , ทอย ปฐมพงศ์ , น้ำตาล ทิพนารี , กัน รัชชานนท์ , ซัน ชีวานนท์ , ปัญญา นิรันดร์กุล(ผู้แทน) , พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง(ผู้แทน) , สายสวรรค์ ขยันยิ่ง , ป๊อบปี้ รัชญาลักษณ์ , สืบสกุล พันธ์ดี , กรกันต์ สุทธิโกเศศฯลฯ

กำลังโหลดความคิดเห็น...