xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าพัฒนาระบบชำระเงินกลาง มุ่งหวังสร้างบริการ ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กระทรวงพาณิชย์เปิดผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบชำระเงินกลาง (MOC e-Payment) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ MOC e-Payment มุ่งหวังให้บริการชำระค่าธรรมเนียมงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ง่ายสะดวก รวดเร็ว ยกระดับการให้บริการเพื่อประชาชน และผู้ประกอบการ ให้มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายยิ่งขึ้น

นายสุพพัศ อ่องแสงคุณ ​ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (MOC e-Service) มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ (e-Service) มารวมไว้ ณ จุดเดียว ผ่านทางเว็บไซต์ www.moc.go.th และ Mobile Application โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงพาณิชย์ได้ง่าย-รวดเร็ว จากทุกสถานที่และทุกเวลา

“เพื่อให้การให้บริการประชาชนผ่านทาง MOC e-Service เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กลางของกระทรวงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถให้บริการประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์ (Online Transaction Service) ได้เป็นอย่างดี โดยมีกรอบการพัฒนาที่สำคัญ คือ พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบการชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กลางของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นแบบครบวงจร มีกำหนดมาตรฐานด้านให้บริการในทิศทางเดียวกัน มีการรับประกันการให้บริการ (SLA) ของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และสามารถรองรับต่อการให้บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ในประสิทธิภาพที่ดีด้วยเช่นกัน”

โดยศูนย์กลางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ มีการให้บริการด้านต่างๆ ประกอบด้วย การให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการออนไลน์ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การประกันคุณภาพการให้บริหาร (SLA) คลับความรู้กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูลที่เปิดเผยของกระทรวงพาณิชย

ในส่วนการให้บริการชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) ประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านได้หลายช่องทาง ได้แก่ บัตรเครดิต (VISA/MASTER) และบัตรเดบิต ชำระทาง Internet Banking ระบบเติมเงินโดยชำระเงินล่วงหน้าหรือผูกกับบัญชีธนาคาร เช่น e-Wallet หรือ e-Money รวมทั้งบริการเคาน์เตอร์ธนาคาร และจุดบริการรับชำระเงิน (เคาน์เตอร์เซอร์วิส)

สำหรับการบริการออนไลน์ (Online Transactions) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ ระบบบริการมาตรฐานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว ระบบตลาดกลางคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ระบบรับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมกรม พร้อมทั้งบริการสอบถามข้อมูลในรูปแบบอัตโนมัติผ่าน Line Application : @MOCBot และสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ https://moce-payment.moc.go.th/MOCPortal ได้อีกด้วยเช่นกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...