xs
xsm
sm
md
lg

โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าเฉพาะ Niche Market เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าเฉพาะ Niche Market การจัดคณะผู้แทนการค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ได้นำผู้ประกอบการในคณะผู้แทนการค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) จำนวน 33 ราย จาก 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก (Mom & Baby Care) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (Health & Beauty) ผลิตภัณฑ์สปา (Spa Products) ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Products) ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (Fashion Products) ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง (Pet Products) เพื่อมาเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าในประเทศเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วยผู้นำเข้า (Importer) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ผู้กระจายสินค้า (Distributor) ผู้ค้าส่ง (Wholesaler) ผู้ค้าปลีก (Retailer) ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่มีความสนใจจากประเทศเวียดนามอย่างคับคั่ง

การจัดงานเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีเป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail Industry) และธุรกิจเฉพาะ (Niche Market) ของประเทศเวียดนามกฎหมายด้านการค้าและการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมธุรกิจเฉพาะ (Niche Market) ต้องทำความเข้าใจ ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน การส่งผลกำไรกลับประเทศ และการจัดการด้านภาษี กลยุทธ์การเข้ามาขยายตลาดต่างประเทศของธุรกิจไทยในประเทศเวียดนาม และเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า (Partner) ในการเข้ามาขยายตลาดในประเทศเวียดนาม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการไทยในประเทศเวียดนาม

สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีนางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ กล่าวเปิดงาน โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของนครโฮจิมินห์เข้าร่วมในพิธีเปิดนำโดยนายตรัน เตียง หลง รองประธานสมาคมนิคมอุตสาหกรรม (Hepza Business Association) นครโฮจิมินห์ นายโว วัง กั๋งประธานชมรมนักธุรกิจไซง่อน (Saigon Business Club)

จากผลการเจรจาการค้าพบว่ามีคู่ค้าชาวเวียดนามให้ความสนใจร่วมดำเนินธุรกิจกับคณะผู้แทนการค้าไทยทั้งสิ้นจำนวน 351 ราย คิดเป็นจำนวนบริษัททั้งสิ้น 198 บริษัท โดยคู่ค้าชาวเวียดนามให้ความสนใจทั้งเป็นผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ในภาคเช้าของวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ได้นำคณะผู้แทนการค้าในธุรกิจเฉพาะ (Niche Market) จำนวนทั้ง 33ราย เข้าเยี่ยมคารวะนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และเข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต MM Mega Market Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท Berli Jucker Group (BJC) ประเทศไทยที่ลงทุนด้านการค้าปลีกและค้าส่ง โดยได้รับการต้อนรับและการกล่าวบรรยายสรุปจากคุณพิษณุ พงษ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ MM Mega Market Vietnam

โดยในภาคบ่ายคณะผู้แทนการค้าไทยได้เข้าสำรวจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคของเวียดนาม ณ ศูนย์การค้า Saigon Center หรือห้างค้าปลีก Takashimaya ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)ใจกลางนครโฮจิมินห์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาลงทุน ซึ่งทุกอย่างภายในห้างมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายคณะผู้แทนการค้าไทยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซช้อปปี้ (Shopee.com) ซึ่งเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม โดยได้รับการต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศเวียดนามจากนายตรัน ตวน อัน กรรมการผู้จัดการช้อปปี้ เวียดนาม

และในตอนท้ายคณะผู้แทนการค้าไทยได้เข้าสำรวจตลาดเบนทั่น(Ben Thanh) ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Market) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของนครโฮจิมินห์ เพื่อศึกษาตลาดรวมสินค้านานาชนิดบนพื้นที่กว่า 11,000 ตารางเมตร เพื่อศึกษาการความนิยมในสินค้า คุณภาพสินค้า การตั้งราคา และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...