xs
xsm
sm
md
lg

งาน SACICT Craft Trend Talk รวม GURU งาน Crafts ระดับนานาชาติร่วมแชร์มุมมองในมิติใหม่ๆ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์​ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดงาน “SACICT Craft Trend Talk” เชิญ Speakers วงการ Craft ระดับนานาชาติ ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยน และให้ทิศทางในการพัฒนางาน Craft ในมุมต่าง ๆ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้แนวโน้ม Craft Trend ของศักราชหน้าปี 2020 สอดรับกับตลาดไทยและตลาดโลก ตั้งเป้าต่อยอดองค์ความรู้ในมิติใหม่ๆของวงการหัตถศิลป์ไทย ผลักดันให้หัตถกรรมกลายเป็นกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

​ด้านนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เผยว่า “ที่ผ่านมา SACICT ได้มีการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มงานหัตถกรรมในตลาดโลกเพื่อนํามาจัดทําองค์ความรู้ด้านนวัตศิลป์สําหรับเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจัดงาน SACICT Craft Trend Talk มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถต่อยอดความรู้และแนวคิดต่าง ๆ จากผู้นำด้านงานหัตถศิลป์ระดับสากล เพื่อนำนวัตกรรมมาเป็นแนวทางพัฒนางานศิลปหัตกรรมในมิติใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยไฮไลท์หลักของงาน คือการรวมตัวของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการ Craft ระดับนานาชาติ ที่มาร่วมแบ่งปันแนวคิด และข้อมูลแนวโน้มงานหัตถศิลป์ภายใต้ธีม “From Root to Route” หรือการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์จากรากฐานภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดหนทางใหม่สู่สากล

​โดยภายในงาน นอกจากจะเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านงาน Crafts ที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศแล้ว ยังเป็นการรวบรวมแนวคิดจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของ Speakers แต่ละคน โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมบรรยายในงาน คือคุณ Chen Liang จาก Yunnan Provincial Museum ภายใต้หัวข้อ Enhancing the Cultural Identity Through Craft, คุณ Alexander Lamont เจ้าของแบรนด์ Alexander Lamont ภายใต้หัวข้อ Cultural Value of SEA, คุณ Namhee Lee, Creative Director จาก trend Research Institute ภายใต้หัวข้อ Hybridising Technology and Craft, คุณ Rolf Von Bueren เจ้าของ Lotus Arts de Vivre ภายใต้หัวข้อ Preserving the Heritage, คุณ Natalia Bredin ผู้ก่อตั้ง Trendis style and independent consulting agency ภายใต้หัวข้อ Material Trend for Craft รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก SACICT ที่มาบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อให้เผู้ฟังได้เห็นถึง Craft Trend 2020 ของไทยอีกด้วย

​งาน SACICT Craft Trend Talk 2019 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Radisson Blu Plaza (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook : https://m.facebook.com/sacict/ หรือเว็บไซต์ https://www.sacict.or.th/th ได้ตั้งแต่วันนี้กำลังโหลดความคิดเห็น...