xs
xsm
sm
md
lg

CAT ชู CATALYST ตอกย้ำ Brand DNA องค์กร พร้อมขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์CAT พร้อมรับการแข่งขัน ฝัง DNA สู่พนักงานเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยคีย์เวิร์ด CATALYST เน้นสร้างประสบการณ์ลูกค้าและความรวดเร็วในการให้บริการ มุ่งนำเทคโนโลยีตอบโจทย์ลูกค้าก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยเกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์องค์กรโดยเน้นให้พนักงานพร้อมรับการให้บริการลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกัน ด้วย Brand DNA ขององค์กรคือ C-A-T-A-L-Y-S-T ชูตำแหน่งทางการตลาดเป็นผู้นำในการให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมของไทย

แนวทางที่ CAT ให้ความสำคัญปลูกฝัง DNA ให้กับพนักงานประกอบด้วย การคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) ความรวดเร็วในการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Agility) การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรในทุก ๆ ด้าน (Trustworthy) การทุ่มเทสร้างสรรค์ให้กับองค์กร (Advocacy) ความเป็นผู้นำที่ไม่ได้ผูกกับตำแหน่ง (Leadership) ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่นำปัจจัยด้านอายุมาเป็นอุปสรรค (Young at Heart) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางอารมณ์ที่สามารถสะท้อนผ่านการปฏิบัติหน้าที่ได้ (Skill) และความพร้อมในการเติมเต็มให้ทีมสามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จ (Teamwork)

นอกจากกำหนดเป็นนโยบายแล้ว ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับพนักงานในหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจในความแตกต่าง การปรับมุมมองและทัศนคติที่จะนำมาเติมเต็มและผลักดันให้ CAT สามารถให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่สุด

“ปัจจุบัน เราตระหนักดีว่าการสร้างแบรนด์คือภารกิจร่วมกันของทุกคนในองค์กร แม้ว่าแต่ละคนจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน แต่เรามีทิศทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการเป็นผู้สร้างสรรค์บริการผ่านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้า เราจึงได้ปลูกฝังในเรื่องของทัศนคติ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่าน โค้ด C-A-T-A-L-Y-S-T

การแข่งขัน ในรูปแบบเดิมๆ ที่จะช่วงชิงลูกค้าด้วยแคมเปญ/โปรโมชั่นที่ตื่นตาตื่นใจเพียงเพื่อให้ได้ลูกค้าในระยะสั้น จะเป็นกับดักของธุรกิจที่ไม่ได้มีกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนั้นความแตกต่างที่ลูกค้าจะได้รับจาก CAT ในวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของราคา แต่เราเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการรับฟัง พัฒนาโซลูชันที่จะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้าเสมือนหนึ่งพันธมิตรที่จะร่วมสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

การปรับทิศทางขององค์กรถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสของ CAT ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน มีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ในคุณภาพและการรับประกันการให้บริการ การปรับองค์กรครั้งนี้ เราทำกิจกรรมหลายหลายรูปแบบเพื่อให้พนักงานตระหนัก ซึมซับ และนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรร่วมกัน อาทิ ล่าสุดเราได้ทำกิจกรรมเวิร์กชอป ‘Building Super CATALYST Team’ ในกลุ่มผู้บริหารสังกัดสายงานการตลาดและบริการกว่า 150 คน เพื่อปรับแนวคิดจากเดิมซึ่งเราจะเน้นการนำบริการที่มีอยู่หลากหลายไปให้ลูกค้าได้เลือกใช้ แต่เราจะปรับเปลี่ยนให้มีความเป็น Customer Centric มากขึ้นโดยจะพัฒนาสร้างสรรค์บริการเทคโนโลยีที่เกิดจากความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นให้ทุกคนเป็นนักคิดหรือ Innovator และสร้างความเป็นทีมเวิร์กที่ดีจากคุณลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละคน ประกอบไปกับการชูจุดแข็งในการเป็นองค์กรของรัฐที่มีการให้บริการด้วยมิตรไมตรี ทุ่มเท มีความซื่อสัตย์ อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคไซเบอร์ ” ดร.ดนันท์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...