xs
xsm
sm
md
lg

เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest 2019” ชิงเงินกว่า 3 หมื่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)” โดย “สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพในโครงการ "ประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 31,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมวลมนุษยชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ชื่นชมความงดงาม เกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติ และอยากปกป้องสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยผ่านภาพถ่ายดังกล่าว

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและวิธีการสมัคร
1.1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่รักการถ่ายภาพ (ทั้งช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น)
1.2 การสมัคร: สแกน QR Code ที่แสดงในแฟนเพจ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

2. กติกาและเงื่อนไขอื่น ๆ

2.1 ช่างภาพ 1 คน สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้สูงสุดตั้งแต่จำนวน 1-5 ภาพ โดยตั้งชื่อภาพ, เทคนิคในการถ่ายภาพ-กล้องที่ใช้, คำอธิบายสั้น ๆ บอกความหมายที่ต้องการสื่อในภาพ
2.2 ขนาดไซส์ภาพเป็นไปตามที่โครงการประกวดกำหนดไว้เท่านั้น
2.3 ประเภทของกล้องถ่ายภาพ ผู้เข้าประกวดต้องระบุชนิดของกล้องถ่ายภาพในการส่งภาพ
2.3.1 กล้องที่ใช้ถ่ายภาพประกวด เป็นกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
2.3.2 กล้องที่ใช้ถ่ายภาพประกวดจากมือถือที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
2.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ 1 ไฟล์พร้อมไฟล์ภาพที่ตกแต่ง 1 ไฟล์ ซึ่งภาพถ่ายสามารถตกแต่ง ปรับสี และแก้ไขในด้านเทคนิคได้เล็กน้อย เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดี หากแต่ภาพต้องมีความเป็นธรรมชาติ ไม่ตกแต่งภาพจนผิดไปจากความเป็นจริง รวมถึงห้ามตัดต่อภาพถ่ายอื่น ๆ มารวมไว้ในภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวด และรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
2.5 ผู้เข้าประกวดส่งเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมไฟล์ต้นฉบับจากกล้องหรือมือถือที่ถ่ายภาพ โดยไม่มีลายน้ำ หรือเครดิตภาพกราฟฟิกหรือตัวอักษรใด ๆ บนภาพ และไม่เว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีอื่น ๆ และบันทึกภาพที่ส่งลงแผ่น CD, DVD หรือ flash drive พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เข้าประกวด โดยไฟล์ภาพต้นฉบับ ทางโครงการจะไม่ส่งคืนเจ้าของผลงาน (หรือช่องทางการส่งอื่น ๆ ที่กองประกวดแจ้งเพิ่มเติมจากนี้)
2.6 ภาพที่นำเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนำภาพผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่น และภาพดังกล่าว ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน และไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเคยลงขายในคลังภาพต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
2.7 ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของช่างภาพและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยินยอมให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนำผลงานภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในลักษณะการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตและเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่เจ้าของผลงาน
2.8 การตัดสินของคณะกรรมการทั้งสองรอบ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ และหากผู้ส่งภาพเข้าประกวด เจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจตัดสิทธิ์ผู้นั้น ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในกิจกรรมอื่น ๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นเวลา 2 ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาทุจริต คณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะหรือไม่

3. เกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย (รวม 100 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุมมองแปลกใหม่ สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามคอนเซปต์กิจกรรม (คอนเซปต์ : สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) (30 คะแนน)
3.2 ภาพมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น สวยงาม (20 คะแนน)
3.3 ทักษะการถ่ายภาพ ความประณีต (20 คะแนน)
3.4 ภาพเล่าเรื่องและสื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (30 คะแนน)

4. ระยะเวลา
4.1 รับสมัครเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือสแกน QR Code ในแฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายไนท์ซาฟารี’
4.2 กำหนดการเข้าพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อถ่ายภาพในรอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1) วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 2) โดยระบุวันเข้าถ่ายภาพได้เพียงรอบหนึ่งรอบใดเท่านั้น (โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพ)
4.3 ประกาศผลการคัดเลือก 20 ภาพสุดท้ายที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยแจ้งทางแฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายไนท์ซาฟารี’, แฟนเพจและเว็บไซต์ ‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ ทางอีเมล์ และทางหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้ารอบ
4.4 กิจกรรมวันตัดสินภาพถ่ายรอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และประกาศผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ แฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายไนท์ซาฟารี’, และเว็บไซต์ ‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

5. รางวัลการประกวดภาพถ่าย “สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (โดยโหวตผ่านแฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’)

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย
การสมัคร: สแกน QR Code ที่แสดงในแฟนเพจ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือเข้าไปที่ลิงค์
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdrIyZ7kPgwiEsozR…/viewform
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ที่อยู่: 456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053 920000 หรือ อินบ็อกแฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’
หรือผู้ประสานงานหลัก (ศรีมาลาฌ์) โทร.09-4523-6697, (วินิทร) โทร.06-2256-7511

(หมายเหตุ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเพจ "ประกวดภาพถ่ายไนท์ซาฟารี" นี้)


กำลังโหลดความคิดเห็น...