xs
xsm
sm
md
lg

“ขวัญ อุษามณี” สลัดภาพนางเอก เข้าฝึกอบรมอาสากู้ภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสากู้ภัยช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เราทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้นางเอกชื่อดัง “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” ก็ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการอบรมอาสากู้ภัยช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เราทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยน้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ให้ประชาชนชาวไทยมีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม และในการอบรมนี้ได้เห็นความสำคัญถึงปัญหาเหตุภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่หรือเล็ก สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน จึงจัดโครงการฝึกอบรมอาสากู้ภัยช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เราทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้อาสาสมัครได้มีความรู้เฉพาะทาง สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยาย “อาสากู้ภัย กับการปฐมพยาบาล” การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เรียนรู้การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสำลัก (Choking) ทดสอบการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และทดสอบการสำลัก (Choking) การทดสอบขั้นปลายและการประเมินผล และพิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม

กำลังโหลดความคิดเห็น...