xs
xsm
sm
md
lg

‘ซือดะ’ เดินหน้าสร้างกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม จัดงานเลี้ยงละศีลอด IFTAR DINNER 2019 แก่นักเรียนมุสลิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ซือดะ” บะหมี่ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลและเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของพี่น้องชาวมุสลิม เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (IFTAR DINNER 2019) แก่เด็กนักเรียน หวังคืนกำไรสู่พี่น้องชาวมุสลิม พร้อมเปิดตัวรสชาติใหม่ “หอยลายผัดฉ่า” ย้ำเดินหน้าสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ซือดะ” บะหมี่ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล เป็นเจ้าภาพจัด “งานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (IFTAR DINNER 2019)” แก่เด็กนักเรียนจากสถานสงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเด็กกำพร้าบ้านซัยยีดะฮ์ ซัมส์ และนักเรียนจากโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นภายในเทศกาลรอมฏอน 2562 (RAMADAN CITY 2019) โดยนายยศสรัลฯ กล่าวว่า การจัดงานเลี้ยงละศิลอด เป็นการจัดงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำภายหลังจากการได้ถือศีลอดอาหาร ระหว่างวันในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งนับเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจต่อพี่น้องมุสลิม เดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนอันประเสริฐ เดือนอันทรงเกียรติยิ่ง โดยพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานคำภีร์อัลกรุอ่านให้ได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และการประพฤติตนตามหลักศาสนบัญญัติ และถือเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด และศึกษาพระคัมภีร์อัลกรุอ่าน รวมทั้งบริจาคทานอันเป็นการรักษาคุณงามความดี

“การปฏิบัติถือศีลอดในเดือนนี้นับเป็นการทดสอบความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ และดำรงตนให้อยู่ในหลักการของศาสนา ได้ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคความยากลำบาก ความอดกลั้น และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เข้มแข็ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีไมตรีจิตต่อกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันของสังคม” ยศสรัลฯ เผย

ในการนี้ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ซือดะ” ซึ่งเป็นบะหมี่ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล และเป็นที่รู้จักในกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมเป็นอย่างดี ได้เล็งเห็นความสำคัญยิ่งของเดือนรอมฎอนเดือนอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งในหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียว จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเดือนรอมฎอนนี้ ผ่านการจัดงานเลี้ยงละศีลอดให้กับพี่น้องมุสลิม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ดังที่กล่าวมา โดยถือเป็นการคืนกำไรและสร้างสรรค์คุณค่าให้สังคม

ทั้งนี้ ภายในงาน บริษัทฯยังได้มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังได้เปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสหอยลายผัดฉ่ารสชาติใหม่ของบริษัทฯ โดย “ซือดะ” นับเป็นแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯก็ได้คืนกำไรแก่สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ และในอนาคต “ซือดะ” ก็จะยังคงเดินหน้าในกิจกรรมเหล่านี้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น