xs
xsm
sm
md
lg

งานวิ่งการกุศล WP ENERGY PRESENT : GIVE AND RUN 2019 "รวมพลคนให้ สู่ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่“

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ด้วยบริษัท พราว คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดพิมพ์และผลิตนิตยสาร Green Life Plus นิตยสารแจกฟรี (Free Copy) ครอบคลุมทุกเนื้อหา อทิเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม , CSR , Innovation เศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 40 ปี ร่วมกันจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล
WP ENERGY PRESENTS : GIVE AND RUN 2019 "รวมพลคนให้ สู่ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่“ ประจำปี 2562
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ สวนรถไฟ กทม. มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 4,200 คน และผู้สนับสนุนกว่า 40 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใส่ใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและให้ความสำคัญในการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง อีกทั้งรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย นำไปซื้อรองเท้านักเรียนและอุปกรณ์กีฬามอบให้กับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนยากไร้ในเขตพื้นที่ จังหวัดน่าน จำนวน 20 โรงเรียน จำนวนนักเรียนกว่า 2,000คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน และได้ปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกต้องตามสุขลักษณะเพื่อให้เด็กๆมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี

นายบุรินทร์ ลาดลล่าย (ประธานกรรมการบริหาร) นิตยสาร Green Life Plus กล่าวว่า โดย ปี2561ที่ผ่านมา ทางโครงการ GIVE AND RUN ได้ส่งมอบรองเท้านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ 344 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 10 โรงเรียน จำนวนนักเรียนกว่า 1,200 คน ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้ผลตอบรับที่ดีมากจากนักวิ่ง กว่า 10,000 คน และผู้สนับสนุนกว่า 60 องค์กร ซึ่งเป้าหมายของปี 2562 นี้ เราได้สานต่อโครงการงานวิ่ง Give and Run ทั้งหมด 3ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 : สวนรถไฟ, ครั้งที่ 2 : สวนพุทธมณฑลสาย 4, ครั้งที่ 3 : สวนหลวง ร.๙ คาดการณ์ผู้สมัครกว่า 20,000 คน และมีเป้าหมายการบริจาครองเท้านักเรียนจำนวน 2,000 คู่ และอุปกรณ์กีฬามอบให้ 20 โรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนยากไร้ในเขตพื้นที่ จังหวัดน่าน

ในนามของตัวแทนผู้จัดงาน Give and Run ขอขอบพระคุณนักวิ่งทุกท่าน รวมถึงผู้สนับสนุนทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้หากขาดการร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่าย หวังเป็นอย่ายิ่งว่า กิจกรรมงานวิ่ง GIVE AND RUN จะเป็นพื้นที่ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและสร้างสิ่งดีๆตอบแทนสู่สังคมต่อไป

คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ โครงการ WP ENERGY PRESENT: GIVE AND RUN 2019 ในนามของบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 40 ปี รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจาก WP Energy พร้อมเคียงข้าง การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนในกิจกรรม CSR ผ่านโครงการที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆได้อิ่มท้องและได้เรียนรู้ รวมถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นการส่งมอบ “รอยยิ้ม” และ “ความสุข” ให้กับอนาคตของชาติทั้งหลายเหล่านี้

การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพผ่านการออกกำลังกายด้วยการวิ่งแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งยังต่อยอด มอบโอกาสให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะพวกเราทุกคนเชื่อเสมอว่า จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให้ จะสามารถสร้างความสุข ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...