xs
xsm
sm
md
lg

มิวเซียมสยามร่วมกับมิวเซียมภูเก็ต ขานรับเทศกาลตรุษจีน จัดกิจกรรมการเรียนรู้งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า “ในช่วงตรุษจีนของทุกปี เป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวภูเก็ตและยังเป็นเทศกาลประจำปีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ดังนั้น มิวเซียมสยามจึงได้ร่วมกับมิวเซียมภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ“การเรียนรู้ในงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20” เพื่อเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต พร้อมเชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับวันตรุษจีน วิถีชีวิตตลอดจนประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของความเป็นจีน ซึ่งมิวเซียมสยาม มุ่งหวังจะนำเอาองค์ความรู้จากคน สถานที่ วัตถุและเรื่องราวของเทศกาลตรุษจีนมาถ่ายทอดเล่าสู่นักท่องเที่ยว และคนรุ่นใหม่ ฟังในช่วงเทศกาลดังกล่าว”

สำหรับกิจกรรมหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1: นิทรรศการถอดรหัสตรุษจีน ภายใต้แนวคิด“ตรุษจีน” ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ 4 ประเด็น ได้แก่ กำเนิดตรุษจีน ตำนานตรุษจีน วันตรุษจีนคือวันสิ้นปี และวันสำคัญในเทศกาลตรุษจีน โดยนำเสนอแนวคิด ข้อมูล ขั้นตอนที่สำคัญตามปฏิทินวันไหว้ผ่านชุดการเรียนรู้ ซึ่งนิทรรศการชุดนี้จะแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตรุษจีนในอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่2: Museum Talk : ถอดรหัสตรุษจีนภูเก็ต เป็นกิจกรรมที่เล่าถึงเทศกาล“ตรุษจีน” ที่มีความสัมพันธ์กับการทำเกษตรกรรม โดยนำเสนอผ่านการพูดคุยกับนักวิชาการมิวเซียมภูเก็ตและ ปราชญ์ท้องถิ่น โดยมีประเด็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตรุษจีนที่ทำให้คนในปัจจุบันอาจเข้าใจความสำคัญ ความหมาย เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ทำไมตรุษจีนจึงเป็นเทศกาลที่สำคัญในประเทศไทย ตรุษจีนไทย ตรุษจีนภูเก็ต สอดคล้องกับการทำเกษตรกรรมและฤดูกาลของจีนอย่างไร? ต้องทำอะไรในวันตรุษจีน? จีนกลาง – จีนฮกเกี้ยน – จีนใหม่ มีอะไรเหมือนหรือต่างกันในวันตรุษจีน? ทำไมต้องไหว้เตา? ทำไมต้องชุดแดง อั่งเปาแดง ประทัดแดง ? เป็นต้น

ส่วนที่ 3 :กิจกรรมอักษรมงคลจีน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะพบเห็นกระดาษสีแดงที่เขียนด้วยตัวอักษรจีนที่เป็นคำมงคลเพื่อเป็นการอวยพร กิจกรรมนี้จะคัดเลือกคำที่เป็นที่นิยมมาอธิบายความหมายให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทดลองเขียน และนำไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญและนำกลับไปติดที่บ้านเพื่อความเป็นมงคล ส่วนที่4: ชุดสืบค้นความเป็นจีน ด้วยแนวคิดเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องราว “ความเป็นจีน” เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดแสดงข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย มากกว่า 20 แห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จะถูกนำมารวบรวมและเผยแพร่แบบออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้

การเปิดให้บริการของมิวเซียมภูเก็ตภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์ (PHUKETNAGARA•PERANAKANNITAT) มีการตกแต่ง ประดับประดา โคมไฟและธงทั้ง 2 ตึก เพื่อต้อนรับเทศกาลงานตรุษจีนย้อนอดีตภูเก็ต

กำลังโหลดความคิดเห็น...