xs
xsm
sm
md
lg

ชาวท่าบอน อ.ระโนด ขานรับกังหันลม-พลังงานสะอาด เสนอปรับภูมิทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้เป็น “Land Mark” ของ จ. สงขลา สร้างรายได้ให้ชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผ่านมา 2 ปี หลังจากกังหันลม ของ บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จากัด บริษัทย่อยของ EA หมุนผลิตพลังงาน ไฟฟ้าด้วยพลังงานลมให้กับประชาชนทั้งประเทศ ล่าสุดชาว ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ออกมา สนับสนุน เสนอให้โครงการหาดกังหัน ขยายโครงการเพิ่ม และปรับภูมิทัศน์รอบพื้นที่กังหันลมให้สวยงาม เพื่อ กระตุ้นให้เป็น Land Mark ของ จ.สงขลา เพื่อประโยชน์ของชาวท่าบอน ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคักเพิ่มขึ้น หลังจากซบเซามานาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าบอน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายปราโมทย์ แสงอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าบอน เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ต.ท่าบอน ที่มีต่อโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด บริษัทย่อยของ EA ที่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาแล้ว 2 ปี โดยโครงการดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ด้วยกัน 3 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช และ อ.ระโนด จ. สงขลา

บรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปอย่างครึกครื้น มีชาวบ้านให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยภายในห้องประชุม ประกอบไปด้วยตัวแทนประชาชน และหัวหน้าชุมชนใน ต.ท่าบอน แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นต่อ โครงการหาดกังหัน หลังจากที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมต่างให้การ ยอมรับว่าโครงการดังกล่าว ก่อประโยชน์มหาศาลต่อคนในพื้นที่ จากที่ดินที่ไม่มีราคา ปลูกอะไรก็ไม่ได้ กลับกลายมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีเม็ดเงินลงมาในพื้นที่ในรูปแบบภาษี กับกองทุนที่บริษัทฯร่วมมือกับ กกพ. แบ่ง กำไรในการขายไฟฟ้าทุกเดือนส่งให้ กกพ. ดูแล เตรียมไว้ให้พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังงานลมอย่าง ยั่งยืนอีกทั้งยังมีตัวแทนประชาชนที่ชมโครงการหาดกังหันในที่ประชุมว่ามีการเข้ามาสนับสนุนการพัฒนา อาชีพ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ดนตรีท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

นายปราโมทย์ กล่าวว่า โครงการหาดกังหัน ได้ให้ประโยชน์หลายอย่างกับพี่น้องชาว ต.ท่าบอน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงประเทศชาติเองก็ได้ประโยชน์จากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด ดีกว่าเราไปซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน ซึ่งรับประกันไม่ได้เลยว่าเขาจะขายให้เราตลอด ขณะเดียวกันนั้น พลังงานลมก็เป็น พลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่หลายชาติก็ทำกัน สามารถติดตั้งได้ทุกที่ แต่ที่ตนเห็นจนเคยชิน ในประเทศเราก็มีแถวริมทะเล กับบนภูเขา เวลาถ่ายรูปออกมาสวยเป็นเอกลักษณ์ และมีข้อดี ที่ชาวบ้าน สนับสนุน ก็เพราะว่า กังหันลมไม่ก่อมลพิษ หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้านร้อนใจ ในทางตรงกัน ข้ามยังก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ได้เห็นพี่น้องขับรถผ่านไปมาได้แวะลงมาถ่ายรูป สร้างความเพลิดเพลิน ตลอดเส้นทางที่มีกังหันลมตั้งอยู่ และฝากข้อเสนอแนะให้กับทางบริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จากัด บริษัท ย่อยของ EA เร่งมาจัดภูมิทัศน์โดยรอบให้สวย จะได้ช่วยกันพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนไทย และ ต่างชาติอีกแห่งหนึ่งในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...