xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เตรียมสร้างส่วนต่อขยาย รองรับการให้บริการรอบฝั่งตะวันตก เพิ่มเป็น 8 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภายหลังจากที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี 2560 ทีมผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก็ได้มีการวางแผนดำเนินงาน เพื่อขยายศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล และเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขในเขตพื้นที่ 5 รวม 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์และยังเป็น เหมือนทัพหน้าช่วยดูแลสุขภาพให้กับประชาชนฝั่งตะวันตก โดยไม่ต้องไปแออัดกันที่โรงพยาบาลศิริราชอีกต่อไป

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นอกจากจะให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนทั่วไปแล้ว ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกยังได้รับพันธกิจให้เป็นที่การเรียนการสอนและการฝึกอบรมแก่นักศึกษาแพทย์ด้วย โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 2-6 ระดับปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษาแพทย์หลังเรียนจบปริญญาตรี จะต้องออกไปทำงานใช้ทุนที่โรงพยาบาลตามต่างจังหวัด ซึ่งคนไข้ที่มารักษาส่วนใหญ่มักจะเป็นคนไข้ที่มีอาการไม่ซับซ้อน รุนแรง การได้เรียนรู้การรักษาจากคนไข้ในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจึงเหมาะกว่าการเรียนรู้จากคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นคนไข้ที่มีอาการซับซ้อนและมีความรุนแรงที่มากกว่า

“ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และการรักษาเฉพาะทางในระดับทุติยภูมิ สถานที่ตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบน การผนึกความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีด้านการรักษาพยาบาล ทำให้การเชื่อมต่อด้านการให้บริการระบบสาธารณสุขของเขต 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรม พัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและครบวงจรในอนาคต”

ผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน รุนแรง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีระบบส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลศิริราช โดยไม่ต้องไปตรวจคัดกรอง หรือทำประวัติใหม่ ที่ผ่านมามีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่ศิริราชหลายราย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วน

ปัจจุบันศูนย์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เตรียมขยายขนาดโรงพยาบาล เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่ไม่ซับซ้อนเข้ามารับบริการเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะเพิ่มจาก 60 เตียง เป็น 200 เตียง รองรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยหนักในห้องไอซียูได้มากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 350,000 คนต่อปี หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนต่อปี

“ดาคว่าจะใช้งบประมาณในการสร้างส่วนต่อขยายและจัดหาครุภัณฑ์ทั้งหมด 850 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 500 ล้านบาท ทาง รพ.ต้องระดมทุนอีก 350 ล้านบาท ในอนาคตศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนรู้และฝึกอบรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มอีกด้วย โดยมีอาจารย์หมอให้คำแนะนำ ได้ใกล้ชิดกับประชาชน รวม รวมทั้งขยายขอบเขตงานวิจัยด้านสุขภาพให้ครอบคลุมในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิระหว่างแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลร่วมกัน เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศต่อไป”

ปัจจุบัน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ทาง รพ.มีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงปลายปี 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการ

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ กล่าวว่า จุดเด่นของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คือเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนทางเลือก มีการรักษาแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน มีการฝังเข็ม นวดแผนไทย เป็นที่ศึกษาดูงานของโรงพยาบาลจากต่างประเทศ

“ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ได้ที่ มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 280-200388-2 , งานการคลัง ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 316-304130-9, ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 939-3-50022-9 และบริจาคเพิ่มเติมได้ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ และเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเปรสโซทุกสาขา ในโครงการ 20 บาทเพื่อศิริราช – กาญจนา ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2561 – 30 เม.ย. 2562”กำลังโหลดความคิดเห็น...