xs
xsm
sm
md
lg

“นนกุล-กั้ง-น้องเมย์” นำทีมเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบ “THAILAND MASTER YOUTH 2018”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เยาวชน เป็นเหมือนดังความหวังของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การสร้างและเปิดโอกาส เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีบทบาทและศักยภาพ สำหรับการสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้า นับว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทย ต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เยาวชนไทยจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดในสังคม ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการเปิดโอกาสและยอมรับ รวมถึงร่วมกันส่งเสริมในทางที่ถูกที่ควร เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี นำพาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในสำนึกของการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสาจะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เตรียมพร้อมเพื่อให้มีความสามารถปรับตัวต่อโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในโครงการต่างๆ อย่างสอดคล้องและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ โดยการพัฒนาเยาวชนมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน อันได้แก่ การสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
THAILAND MASTER YOUTH 2018 งานประกาศรางวัลเกียรติยศ เชิดชูเยาวชนไทยแห่งปี โดย นายธีรเดช พวงศิริ ประธานการจัดงาน THAILAND MASTER YOUTH 2018 และรองประธานชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติ เป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม เพื่อนำความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมมาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านหญิง (หม่อมเจ้า)ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ องค์ประธานที่ปรึกษาชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อประทานรางวัลTHAILAND MASTER YOUTH 2018 รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปี งานของ "เยาวชน" ที่ใหญ่ที่สุด เป็นกลางที่สุด คัดเลือกเยาวชนคุณภาพที่สุด ในประเทศไทย 5 สาขา แบ่งเป็น 1 เยาวชนต้นแบบ สาขา วิชาการ 2 เยาวชนต้นแบบ สาขา ศิลปวัฒนธรรม 3 เยาวชนต้นแบบ สาขา กีฬา 4 เยาวชนต้นแบบ สาขา นักร้อง นักแสดง นักดนตรี และ 5 เยาวชนต้นแบบ สาขา ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรับรางวัล นำทีมโดย “น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์” , ไม้หมอน เดอะว้อยซ์ (วชิรวิทย์ จีนเกิด) ชิง-หฤษฎ์ ชีวการุณ , ปุยเมฆ-นภสร วีระยุทธวิไล ,พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, จากจีเอ็มเอ็มทีวี, วชิรวิทญ์ ไพศาลสกุลวงศ์ ,ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล, นักแสดงจากช่อง 3 , กั้ง เดอะสตาร์ (วรกร ศิริสรณ์), เพลงขวัญ เดอะสตาร์ (นัตยา ทองเสน) ,คอปเตอร์-ภาณุวัฒน์ เกิดทองทวี จาก 2Moon เดอะซีรีย์,ไนซ์-วิชญ์พล สมคิด ก็อบลิ้น เดอะโปรเจ็คท์,ยูโร ยศวรรธ์ ทะวาปี ,หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง, นักแสดงจากช่อง 7 สี ,แคทลียา เจนนี่ ซาฟท์ นักแสดงจากช่อง 8 , ภูริวัช สิงคลีบุตร , วิสุตาภัทร อุบลรัศมี นักแสดงจากช่อง IPM และเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเดินทางมาร่วมรับรางวัลและร่วมงานแน่น ห้อง คริสตัลแกรนด์บอลรูม CDC Crystal Design Center เลียบด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ ค่ำคืนวันก่อน

กำลังโหลดความคิดเห็น