xs
xsm
sm
md
lg

ครอบครัว “กัลย์จาฤก” ร่วมยินดี “แม่สมสุข” ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๑

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครอบครัว “กัลย์จาฤก” ร่วมยินดี “แม่สมสุข” ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๑

ครอบครัว “กัลย์จาฤก” ร่วมแสดงความยินดี “คุณแม่สมสุข” ในงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ลูกหลานร่วมแสดงความยินดี ... “จาฤก กัลย์จาฤก” นำทีมครอบครัวกัลย์จาฤก ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ , จิตรลดา กัลย์จาฤก , ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก , นรรฐพร กัลย์จาฤก , ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ ,ดิษย์กรณ์ ดิษย์ นันทน์ และ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ สาขาละครวิทยุ - ละครโทรทัศน์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในงาน เชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน โดยภายในงาน ได้จัดให้มีนิทรรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๒ ท่าน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการประวัติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๒ ท่านประกอบด้วย นางสมสุข กัลย์จาฤก , นายชิน ประสงค์ , นายปริญญา ตันติสุข , นางคำปุน ศรีใส , นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี , นายจำลอง ฝั่งชลจิตร , นายเสน่ห์ สังข์สุข , นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ , นางกั้น เชาวพ้อง , นางสุคนธ์ พรพิรุณ, นายประภาส ชลศรานนท์ , นางเอก นันทนาคร

นอกจากนิทรรศการแล้วในช่วงค่ำ ยังมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีศิลปินแห่งชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทั้ง๑๒ ท่าน พร้อมชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ รวมถึงรับชมการแสดงของผู้แทนศิลปินศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นางสมสุข กัลย์จาฤก นำเสนอการแสดงชุด “สืบสานศิลปิน...สืบศิลป์จินตนาการ” โดยบอกเล่าเรื่องราวโลกแห่งความจริงที่แม้จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือ “คน” การสืบสานตำนานจากละครวิทยุ จนมาสู่ละครโทรทัศน์ ส่งต่อสืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็น DNA ของศิลปิน นำแสดงโดย ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก , ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ และ พรสุดา ต่ายเนาว์คง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวัน-เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

กำลังโหลดความคิดเห็น...