xs
xsm
sm
md
lg

“อัมราปาลี” บันเทิงบรรลุธรรม ไชยา-แอน หายเหนื่อย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“อัมราปาลี” บันเทิงบรรลุธรรม
ไชยา-แอน มิตรชัย หายเหนื่อย

ผ่านไปแล้ว อย่างงดงาม ลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง ”อัมราปาลี”ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และบริษัทเอเอ็มซี เวิลด์ จำกัด โดย ไชยา - แอน มิตรชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสืบสานการแสดงลิเกศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ที่ผ่านมานี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเสถียรธรรมสถานกล่าวว่า“เหตุผลหนึ่งเราเป็นสำนักชีสนับสนุนเรื่องราวของการแสดงในครั้งนี้ เป็นการเชิดชูผู้หญิงที่สามารถไปสู่อรหันต์ เนื้อหาของการแสดงในครั้งนี้ได้สอดแทรกธรรมะคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ทรงมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า “ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ” ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นบรรพชิตหรือไม่เป็นบรรพชิต แม้มีใจมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระธรรมคำทรงสอนในพระพุทธศาสนา ก็มีโอกาสได้รับผลจากการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ความสำเร็จทั้งหลายอื่น ก็อยู่ในอำนาจของใจทั้งสิ้น ใจมุ่งมั่นเอาจริงย่อมเกิดผลสำเร็จได้ดังความมุ่งมั่นดังความปรารถนาขอให้เชื่อมั่นในพระพุทธภาษิตที่ว่า “ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ”

แอน มิตรชัย นักแสดง ผู้กำกับ และผู้ประพันธ์ กล่าวว่า “ ก่อนอื่นแอนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านโดยเฉพาะกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตและอีกหลายๆท่านที่สนับสนุนให้เกิดงานในครั้งนี้ แอนขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่สนใจเข้าชมลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง ”อัมราปาลี” คำชื่นชมมากมายทั้งหมดแอนขอมอบให้ทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ นักแสดงทุกคนที่ฝึกซ้อมกันหลายสิบรอบทั้งการร้องแบบมิวสิคัล และขับร้องบทเพลงราชนิเกิง(กลอนลิเก)บางคนที่ไม่เคยร้องมาก่อนแต่ทำได้ดีเช่น พี่ตั๊ก-นภัสกร มิตรธีรโรจน์ พี่ต๊อก ศุภกร กิจสุวรรณ ที่เรียกเสียงปรบมือได้ทุกรอบ น้าโย่ง- พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา, น้าพวง แก้วประเสริฐและอาเด๋อ-ดอกสะเดา ก็เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้ทุกครั้งที่ออกมาร้องเพลงฉ่อย ขอขอบคุณ นักแสดงรับเชิญ แมงมุม-พงษธัช รัตนเศรณี แม่นีรนุช ปัทมสูตร น้องมิตร มิตรชัย คนสำคัญที่แอนต้องขอบคุณนอกจากเป็นนักแสดงนำและยังช่วยแอนในหลายๆด้านคือพี่เอ ไชยา มิตรชัย และนักแสดง จาก ซีรีส์พุทธประวัติ "พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก" “ฮิมานชู โชนิ” (Himanshu Soni) อีกหนึ่ง นักแสดงเด่น อภิราม แนน Abhiram Nain ผู้รับบท เป็น อชาตศตรู มาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยใจ รวมถึงทีม ฉาก แสง เสียง ดนตรี เสื้อผ้า ผู้ออกแบบท่าเต้น ผู้กำกับการแสดง ผู้ร่วมแสดงทุกคนโดยเฉพาะคุณพ่อ สมศักดิ์ สมบูรณ์ ที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงและบทราชนิเกิง(กลอนลิเก) ทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและที่ลืมไม่ได้นั้นคือสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ งานแสดงในครั้งนี้ค่ะ”

งานแสดงทุกแขนง จะต้องประกอบไปด้วย ผู้แสดง ผู้ชม และผู้สนับสนุน ถ้ามีสามสิ่งนี้งานแสดงแขนงนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไป ลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง ”อัมราปาลี” สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงลิเกแบบดั้งเดิมและความเป็นสากล อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นมรดกที่บรรพชนได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อกันมาช้านาน เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมและเป็นเครื่องแสดงความเป็นอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคมอันมีวัฒนธรรมไทยเป็นรากฐานสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...