xs
xsm
sm
md
lg

สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เปิดตัวละคร ชุด “ค่าของแผ่นดิน”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
"สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี" เปิดตัวละคร
 
 
ชุด “ค่าของแผ่นดิน”

 
 
รัฐบาล โดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินโครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” กำหนดให้จัดทำละคร โทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว
 
 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตั้งมั่นในคุณความดี ๗ ประการ ๑) ความเมตตา การุณย์ ๒) ความเสียสละ กล้าหาญ ๓) ความเพียร ๔) ความอดทน ๕) ความรักสามัคคี ๖) ความมุ่งมั่น ๗) ความซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ประพันธ์บทละคร จำนวน ๗ เรื่องๆ ละ ๓ ตอน ๆ ละ ๓๐ นาที เผยแพร่ทางสถานี โทรทัศน์และทีวีดิจิตอล
 
 
“ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais” นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของบุคคลต้นแบบ ๑๕ คน อุทิศตนปกป้องอธิปไตยของไทยและเพื่อสังคมไทยโดยน้อมนำยึดมั่นในองค์คุณความดี ๗ ประการผ่านละครชุด สะท้อนให้ผู้รับชมได้เห็นถึง “ความดีงาม...ในจิตใจ” ของคนไทยที่ยังมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ก่อให้เกิด ความศรัทธา ยกย่องสรรเสริญ ชื่นชม ตลอดจนเป็นแบบอย่างสรรค์สร้างความดีและความมีน้ำใจของคนไทย

 
 
 
The Series : “ค่าของแผ่นดิน… Pride and Dignity of Thais”
 
 
คุณธรรมความดีข้อที่ ๑ ความเมตตา การุณย์ เรื่อง "Taxi... ใจเวอร์"
บุคคลต้นแบบ นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ รังสรรค์บทประพันธ์ : จิระนันท์ พิตรปรีชา กำกับซีรีส์ : ธนิตย์ จิตนุกูล นักแสดง : ธชย ประทุมวรรณ และ ด.ช.ชยณัฐ แจ่มใส
 
 
 
คุณธรรมความดีข้อที่ ๒ ความเสียสละ กล้าหาญ เรื่อง "ต้น/ใบ/ดอก" I "The Tree Story"
บุคคลต้นแบบ นายแพทย์มารุต เหล็กเพชร, นางพิมพ์ โถตันคำ และนางเสงี่ยม แสวงลาภ รังสรรค์บทประพันธ์ : ชาติ กอบจิตติ กำกับซีรีส์ : พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ นักแสดง : ศิรชัช เจียรถาวร และณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์
 
 
 
คุณธรรมความดีข้อที่ ๓ ความเพียร เรื่อง "นางฟ้าในชุดขาวกับวีรบุรุษนักบิน" I "Wind Beneath Wings"
บุคคลต้นแบบ น.ท.จักรพงษ์ การเที่ยง และนางสาวณัฏฐพร ฟุ้งสมุทร รังสรรค์บทประพันธ์ : โบตั๋น กำกับซีรีส์ : ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล นักแสดง : ชนาธิป โพธิ์ทองคำ และพรรษชล สุปรีย์
 
 
 
คุณธรรมความดีข้อที่ ๔ ความอดทน เรื่อง "ชายขอบ" I "Matter of Heart"
บุคคลต้นแบบ นายจักรตรา พรหมแก้ว และนางสาวกรรณิการ์ สุทธพจนารักษ์ รังสรรค์บทประพันธ์ : วินทร์ เลียววาริณ กำกับซีรีส์ : มานพ อุดมเดช นักแสดง : รฐา โพธิ์งาม, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ และชโยดม สอนลี

 
 
 
คุณธรรมความดีข้อที่ ๕ ความรัก ความสามัคคี เรื่อง "นักรบนาวี" I "Navy Seal
บุคคลต้นแบบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และเสมียนหมวดดุริยางค์ รังสรรค์บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน กำกับซีรีส์ : นนทรีย์ นิมิบุตร นักแสดง : กิก ดนัย จารุจินดา

 
 
 
คุณธรรมความดีข้อที่ ๖ ความมุ่งมั่น เรื่อง "เสียงเต้นของหัวใจในป่าใหญ่" I "Heart of the Wild"
บุคคลต้นแบบ นางสาววีรยา โอชะกุล และนายประกอบ ช่วยศรีนวล รังสรรค์บทประพันธ์ : ชมัยภร แสงกระจ่าง กำกับซีรีส์ : ภวัต พนังคศิริ นักแสดง : ลลนา ก้องธรนินทร์, ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง และทนงศักดิ์ ศุภการ

 
 
 
คุณธรรมความดีข้อที่ ๗ ความซื่อสัตย์ สุจริต เรื่อง "บ้านเรา" I "Cause it's my home"
บุคคลต้นแบบ นางนันทนา แก้วจันทร์, หน่วย EOD จังหวัดภาคใต้ และอาสาสมัครทหารพรานหญิง รังสรรค์บทประพันธ์ : ไพฑูรย์ ธัญญา กำกับซีรีส์ : ปรัชญา ปิ่นแก้ว นักแสดง : สรวิชญ์ สุบุญ, มณีรัตน์ คำอ้วน, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ และบ่าววี พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า

 
 
 
"สุวรรณฉัตร พรหมชาติ" บุคคลต้นแบบ "Taxi... ใจเวอร์"
 
"20 ปีแล้วยังไม่หมดไป มันไม่หมดไปจากหัวใจ เราเป็นผู้รับมาก่อน ตอนนั้นเหมือนเทวดามาโปรดเลย พอเรามตอบแทนบุญคุณ ตอบแทนสังคม มันกลายเป็นว่า การให้มีความสุขมากกว่าการรับ
 
 
 
"กฤษณา อโศกสิน" ผู้ประพันธ์ "นักรบนาวี" I "Navy Seal
 
"เรื่องนี้เป็นเรื่องของความรักสามัคคี แต่ว่าที่จริงแล้วเป็นความเสียสละด้วย เสียสละเพื่อชาติและไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน และสำคัญอย่างไร คือต้องการอยู่เบื้องหลังและทำงานให้แผ่นดินจริงๆ "
 
 
 
 
จิระนันท์ พิตรปรีชา ผู้ประพันธ์ "Taxi... ใจเวอร์"
 
"เรียนรู้จากเพื่อนมนุษย์ได้โดยที่ไม่ต้องมาสั่งสอนอบรมหรือว่าจะต้องดราม่าชนิดคอขาดบาดตายแล้วกลับใจ บางทีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน ถ้าเราใส่ใจว่าเราจะตัดสินใจยังไง เราจะรับคนนี้ไหม เขาจะมีตังค์ไหม อันนั้นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สอดแทรกเข้าไป"
 
 
 
 
"ปรัชญา ปิ่นแก้ว" ผู้กำกับ "บ้านเรา" I "Cause it's my home"
 
"เรื่องชีวิตจริงของสองท่านนี้น่าสนใจ เพราะมีเรื่องระเบิด เสี่ยงตายต่างๆ นานา จากการทำหน้าที่เป็นครูอยู่ที่นั่น ผมก็เลยเริ่มสนุก จะทำยังไงให้สองท่านนี้เชื่อมโยงเรื่องราวยังไงให้ตอบโจทย์กลับมาที่ความซื่อสัตย์ เราทำให้คนไทยดูทั้งประเทศ ทำยังไงให้เขาอยากดูหนังแบบนี้ ดูหนังเรื่องนี้ คนอาจจะคิดว่ามีระเบิดมีแอ็คชั่น แต่ดราม่านะครับ เน้นดราม่าเลย"
 
 
 
 
"ภวัต พนังคศิริ" ผู้กำกับ "เสียงเต้นของหัวใจในป่าใหญ่" I "Heart of the Wild"
 
"หลักๆ ของโปรเจ็กท์ชิ้นนี้ เราพูดถึงเรื่องคนที่ที่ทำความดี ที่บางครั้งไม่ได้เห็น ที่บางครั้งอยู่ไกลเกินไป ที่บางครั้งเหมือนคนปิดทองหลังพระ ในเรื่องของผม คนต้นแบบคะคุณวีระยา วันๆ อยู่แต่ในป่าจริงๆ ไม่มีใครรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไง ต่อสู้ยังไง ต่อสู้กับอะไรบ้าง เพื่อที่จะแต่ให้ต้นไม้ยังอยู่ แต่ป่าต้นน้ำยังอยู่"
 
 

"กิก ดนัย จารุจินดา" นักแสดง "นักรบนาวี" I "Navy Seal
 
"เป็นละครเฉลิมพระเกียรติของในหลวง ผมก็เล่นเป็นนักรบ เป็นทหารซีลท่านหนึ่งที่ไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องราวจริงของบุคคลต้นแบบ ที่พี่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เสียสละเพื่อประเทศชาติไว้มากมาย เรื่องนี้ต้องทำทุกอย่างเลยครับ โอ้โห. เรื่องราวก่อนที่จะไปเป็นทหารหน่วยซีลได้นี่ต้องผ่านอะไรมาบ้าง ต้องอดทนแค่ไหน ต้องทดสอบพลังใจแค่ไหน พอได้มาเป็นทหารซีลแล้วก็ต้องไปเจอกับภารกิจต่างๆ หน้าที่ต่างๆ ที่เสี่ยงมากๆ
 
เป็นเรื่องราวของพี่เขาที่ผมได้ถ่ายทอดมาเป็นตัวละครที่ผมแสดง ดีใจมากและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครชุดนี้ ติดตามชมได้เดือนกุมภานี้ครับ ประมาณกลางเดือน มีทั้งหมด 7 เรื่อง อยากให้ติดตามชมทั้ง 7 เรื่องเลย แต่ละเรื่องก็จะมีบุคคลต้นแบบหลายๆ ท่าน มีหน้าที่ มีภารกิจต่างๆ ที่ทำอะไรให้กับประเทศชาติไว้มากมาย อยากให้คนดูได้เห็นถึงคุณงามความดีของบุคคลต้นแบบเหล่านี้ ผ่านละครชุดนี้
 
สำหรับละครที่กำลังรอออนแอร์อยู่ตอนนี้ ของช่อง 3 ก็จะมี ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ, กลลวงทวงหนี้รัก, อาคม สามเรื่องนี้รอคิวออนแอร์ ถ่ายทำหมดแล้ว ส่วนที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆ นี้ก็จะมี หนึ่งด้าวฟ้าเดียว เป็นละครครบรอบทีวีซีน 25 ปี เป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่อง 3 แล้วก็จะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่ง ชาติเสือพันธุ์มังกร ปีนี้จะเป็นแอ็คชั่นซะส่วนใหญ่ "นักรบนาวี" เป็นผลงานชิ้นแรกของปีนี้"

 
 
 
"เก่ง ธชย ประทุมวรรณ" นักแสดง "Taxi... ใจเวอร์"
 
"เรื่องนี้เก่งเล่นเป็นคนขับแท็กซี่ในแง่ลบ เป็นสิ่งที่คนในสังคมมอง ชอบรับแต่ฝรั่ง กดมิเตอร์ก็ราคาเกิน สุดท้ายก็ได้ไปเจอกับบุคคลต้นแบบ กับการได้เจอกับตัวจริง มาได้เจอเอาวันที่ 3 รู้เลยว่าการได้เจอกับคนดีมันเป็นยังไง น้ำตาจะไหล พี่เขาเป็นคนที่ทำเพื่อสังคมจริงๆ ทำดีโดยไม่มีเหตุผล ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลว่าทำไมฉันต้องทำ ผมทำเพราะอยากทำ ทำแล้วมีความสุขก็เท่านั้นเอง
 
เราไปถ่ายกับคนที่พิการจริงๆ เป็นคนป่วยจริงๆ แกก็ยกอย่างไม่รังเกียจ ประคองอย่างดี สุดยอด เรามองแล้วทำไมเราเลวจัง เอ้อ พอเจอคนดี เราก็รู้สึกว่าทำไมเรายังดีไม่พอ คนดีเป็นอย่างนี้จริงๆ ก็อยากให้ติดตามชมครับ สำหรับผม เป็นหนัง เพราะการถ่ายทำของพี่ปื้ดเป็นหนังไม่ใช่ละคร เป็นเรื่องแรกของเก่งเลยก็ว่าได้ ปกติเราเล่นแต่ละครเวที แล้วมันใหญ่ ทุกอย่าง สเกลมันเรียลมากๆ ก็เลยเป็นเรื่องที่ยากหน่อย ทำการบ้านและจูนอยู่สักพักกว่าจะเข้าที่"

 
 
 
 
ติดตามชม ละครชุด “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais” ตอนแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 11.30 น. แต่ละช่องหมุนเวียนกันไปกำลังโหลดความคิดเห็น...