xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.-สกมช. เปิดศูนย์ Uso Net เชียงใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้ประชาชนและนักเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สกมช. เปิดศูนย์ USO NET จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์" ให้ความรู้ประชาชน-นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

วันนี้ (10 ก.ค.) พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. ร่วมกับ พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (เลขาธิการ สกมช.) ได้ลงพื้นที่โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรม "รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์" ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมไปยังศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) จำนวน 153 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,600 คน

พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และความมั่นคงของรัฐ ได้มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ใช้ศูนย์ USO NET จำนวน 2,184 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์ บรรยายสาระสำคัญเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สกมช. ดำเนินโครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ผ่านศูนย์ USO NET จำนวน 8 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมไซเบอร์ให้ประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเน้นการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จำลองสถานการณ์ใกล้เคียงชีวิตจริง เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมให้ครอบคลุม


พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการ สกมช. กล่าวว่า โครงการ "รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 ก.ค.67 ได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กสทช. และ สกมช. ในการดำเนินการฝึกอบรมผ่านศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) โครงการนี้มุ่งเป้าหมายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ที่เพิ่มความรุนแรงและความเสียหายให้ประชาชน โดยเฉพาะทรัพย์สินและชีวิต จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่โครงการดำเนินการ โดยมีการใช้แพลตฟอร์ม "NCSA MOOC" เพื่อขยายองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์ให้ปลอดภัย

ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการขยายศูนย์ USO Net จำนวน 2,184 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม พร้อมทั้งได้มีโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวน 15,732 หมู่บ้าน

สำหรับกิจกรรม "รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์" เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สกมช. ตามบันทึกความเข้าใจเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ โดยให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้แพลตฟอร์ม NCSA MOOC ของ สกมช. เป้าหมายคือการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางออนไลน์ โดยเน้นกลุ่มผู้เปราะบางและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
กำลังโหลดความคิดเห็น