xs
xsm
sm
md
lg

'ประเสริฐ' เยือน NT ตรวจระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือด้วยเทคโนโลยี CBC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'ประเสริฐ' รมว.ดีอี เยือน NT เยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ ด้วยเทคโนโลยี CBC รองรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เหตุร้าย รวมถึงเหตุฉุกเฉิน

พ อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในโอกาสเยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินแก่ประชาชน ภายใต้โครงการระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ Co-Working Space อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ นายประเสริฐ ร่วมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ CBC (Cell Broadcast Center) ของ NT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ my by NT และ NT Mobile โดยระบบ CBC แสดงการทำงานอย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพในการรองรับการแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถส่งข้อความโดยตรงจากเสาสัญญาณ NT ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่เตือนภัยที่กำหนดทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ด้วยรูปแบบการแสดงข้อความแจ้งเตือนทันทีที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pop Up Notification) แบบ Near Real Time การใช้งานระบบ CBC รองรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การแจ้งเตือนเหตุร้าย รวมถึงเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น ไฟไหม้ อุบัติเหตุ


ระบบ Cell Broadcast Service (CBS) ของสำนักงาน กสทช. เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการกลางภาครัฐผ่านระบบ Cell Broadcast Entities (CBE) เพื่อทำหน้าที่หลักในการเชื่อมโยงระบบเตือนภัยของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว ประชาชนจะสามารถรับรู้สถานการณ์พร้อมกันได้อย่างรวดเร็วทันทีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดๆ เนื่องจากระบบ CBS ทำงานโดยส่งข้อความเตือนภัยผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เกิดเหตุโดยตรง ข้อความเตือนภัยจะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานทุกเครื่องในพื้นที่นั้นๆ

สำหรับระบบ CBC หรือศูนย์กลางการบริหารงานคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สาธิตการทำงานร่วมกับระบบ ICS หรือระบบศูนย์ควบคุมและบัญชาการการรับแจ้งเหตุจากประชาชน โดยระบบ ICS จะรวบรวมการแจ้งเหตุจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คอลเซ็นเตอร์สายด่วน และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับกล้องวงจรปิด กล้องติดตัว หรือ Body Worn Camera และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์สแกนตรวจจับใบหน้า ซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียน เข้าสู่ศูนย์ควบคุมและบัญชาการเพื่อประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CBE และยกระดับความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำให้การทำงานของศูนย์กลางภาครัฐ

นอกจากนี้ นายประเสริฐ ได้เยี่ยมชมระบบ CBC เพื่อติดตามความพร้อมในการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารรองรับการขับเคลื่อนงานระบบเตือนภัยของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ กสทช. ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความปลอดภัยทางสังคมให้ประเทศต่อไป








กำลังโหลดความคิดเห็น