xs
xsm
sm
md
lg

AIS ผนึกนิคมฯ โรจนะ นำ 5G และบรอดแบนด์ขยายสู่ Smart Industrial 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์AIS เดินหน้าขยายโครงข่าย 5G และบรอดแบนด์ ด้วยการจับมือกับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ ชลบุรี ยกระดับสู่ Smart Industrial 4.0 เต็มรูปแบบ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น 5G Private Network, 5G Smart factory และอื่นๆ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า การนำโครงข่ายอัจฉริยะมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และดึงดูดนักลงทุน โดยความร่วมมือกับนิคมฯ โรจนะ หนองใหญ่ครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา Digital Ecosystem ในภาคตะวันออก

"AIS ในฐานะ Cognitive Tech-CO มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย และพร้อมสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการในนิคมฯ โรจนะ หนองใหญ่ ให้ก้าวสู่ Smart Industrial 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ"

ภคิน ชลรัตนหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นิคมฯ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อ 3 จังหวัดใน EEC ได้อย่างสะดวก การร่วมมือกับ AIS ในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยี 5G มาเสริมศักยภาพและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการ ทางนิคมฯ ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการ และนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ (Recycle) เพื่อลดอัตราการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่

รวมทั้งได้นำแนวคิดออกแบบอาคารส่วนกลางแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Green Building) เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลัก ซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น