xs
xsm
sm
md
lg

Zoom ผ่านเกณฑ์รับใบรับรองสิทธิ ETDA ด้านความปลอดภัยในการใช้งานในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Zoom ประกาศได้รับใบรับรองสิทธิ ETDA สำหรับ Zoom Meetings ในประเทศไทย จาก ETDA ที่กำกับดูแล สนับสนุนการให้บริการดิจิทัลในประเทศไทย และพัฒนามาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย โดย Zoom ได้รับการประเมินจาก ETDA ว่า ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ลูคัส ลู หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ เอเชีย Zoom กล่าวว่า ที่ Zoom ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นรากฐานของการดำเนินการทุกอย่างของเรา การรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นเครื่องยืนยันว่า Zoom ยึดมั่นในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย

"ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญของ Zoom เรามุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพองค์กรและธุรกิจต่างๆ ด้วยโซลูชันด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ เพื่อจะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ลูกค้า"

การรับรองและมาตรฐานจากองค์กรภายนอกเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของ Zoom และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก

 Zoom ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้ผ่านการรับรอง ETDA นี้ การประเมินของ ETDA ให้การรับรองความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับใบรับรองสิทธิ ETDA ซึ่งรวมถึง Zoom ได้รับการรับรองสำหรับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประชุมที่ต้องใช้ความปลอดภัยระดับสูง เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น หรือการประชุมคณะกรรมการที่มีผลทางกฎหมาย และการประชุมทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ ใบรับรองสิทธิ ETDA เป็นการรับรองล่าสุดที่ Zoom ได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ISO/IEC 27001:2013 และ SOC2 Type II


กำลังโหลดความคิดเห็น