xs
xsm
sm
md
lg

AIS 5G โชว์ผลทดสอบคลื่น 2600 MHz + 26 GHz ทะลุ 22 Gbps

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์AIS โชว์ผลทดสอบความเร็ว 5G CA ใช้แบนด์วิดท์ทั้งคลื่นความถี่ย่านกลาง 2600 MHz จำนวน 100 MHz รวมกับคลื่นความถี่ย่านสูง 26 GHz จำนวน 1200 MHz มาทดสอบทั้งในห้องแล็บ ความเร็วดาวน์โหลดทะลุ 22.01 Gbps อัปโหลด 4.4 Gbps ครั้งแรกของโลก

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS กล่าวว่า จากเป้าหมายการเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ทำให้ AIS เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถของโครงข่ายที่มีในมือให้มีความพร้อม ด้วยงบลงทุนในปีนี้กว่า 27,000-30,000 ล้านบาท เพื่อให้รองรับการใช้งานดิจิทัลสำหรับลูกค้าและคนไทยทุกกลุ่มให้เข้าถึงการใช้งานรวมถึงบริการดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว

โดยเฉพาะโครงข่าย 5G ที่วันนี้ AIS ยังคงเป็นผู้นำทั้งในแง่ของความครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน และในแง่ของความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการจึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันคิดค้นพัฒนานวัตกรรมโครงข่ายและอุปกรณ์เพื่อเตรียมรองรับการใช้งานทั้งกับผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคธุรกิจที่ต้องการความเร็วแรงของเครือข่ายในระดับสูง


สำหรับการทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G CA ในครั้งนี้ที่เป็นทดลองทดสอบทั้งในห้องทดสอบ (Lab Test) และบนเครือข่ายที่กำลังให้บริการ หรือ Live Network ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งใช้อุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ และกระจายสัญญาณ AAU 2600MHz และ AAU mmWave เป็นตัวแรกของโลกมาทดสอบ บนคลื่นความถี่ย่านกลาง 2600 MHz จำนวนแบนด์วิธ 100 MHz มารวมกับคลื่นความถี่ย่านสูง 26GHz จำนวนแบนด์วิธ 1200MHz ทำให้เป็นการทดสอบครั้งแรกที่มีการนำแบนด์วิธกว้างที่สุดถึง 1200 MHz ซึ่งผลการทดลองทดสอบออกมาได้ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดถึง 22.01Gbps และอัปโหลดสูงสุด 4.4 Gbps

“ศักยภาพของ 5G จะเป็นหัวใจสำคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงจะสร้างประโยชน์และประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งผู้บริโภคและกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ นอกเหนือจากการเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่งแล้ว การที่เราเดินหน้าทดลองทดสอบเทคโนโลยีโครงข่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทยที่จะผลักดันให้ Ecosystem ทั้งด้านอุปกรณ์ Network, Chipset และ Terminal Devices ผลิตอุปกรณ์ออกมาให้รองรับมาตรฐาน 5G ที่ความเร็วสูงสุดตามที่ได้มีการทดลองทดสอบ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์การใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และนำนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้ประเทศก้าวไปยืนอยู่ในเวทีโลกต่อไป”


กำลังโหลดความคิดเห็น