xs
xsm
sm
md
lg

ทรู ดิจิทัล เปิดตัว “ดาต้าไวเซอร์” แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลแบบองค์รวม จัดเก็บ-วิเคราะห์-ประมวลผลเรียลไทม์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทรู ดิจิทัล เปิดตัว “ดาต้าไวเซอร์” สมองกลอัจฉริยะ ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลแบบองค์รวม นวัตกรรมแพลตฟอร์ม จัดเก็บ-วิเคราะห์-ประมวลผลข้อมูล แบบเรียลไทม์ พร้อมเชื่อมโยงสั่งงานหลากหลายระบบของธุรกิจทำงานร่วมกันได้เองโดยอัตโนมัติ ราบรื่น ไร้รอยต่อ เหนือชั้นด้วยการค้นหาข้อมูลเชิงลึก คาดการณ์เพื่อตัดสินใจธุรกิจได้แม่นยำและรวดเร็ว

ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร พลิกมิติใหม่ของการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเหนือชั้น สร้างความได้เปรียบในการต่อยอดและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ (Precision Business) เปิดตัวนวัตกรรมแพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” (DataVisor) สมองกลอัจฉริยะที่ผสานการทำงานของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นแกนหลัก ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ (Analytics) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลแบบองค์รวม ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและรวบรวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียว การวิเคราะห์และประมวลผลแบบเรียลไทม์ และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านแดชบอร์ด โดดเด่นด้วยคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนและตั้งค่าตัวแปรควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงระบบต่างๆขององค์กรธุรกิจให้สามารถทำงานร่วมกันได้เองแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว ราบรื่น ไร้รอยต่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้ง แพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” ยังสามารถจดจำและเรียนรู้ข้อมูลมหาศาลจากธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ค้าปลีก ขนส่ง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มศักยภาพการนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงการปรับใช้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการได้แบบเฉพาะเจาะจง โดยแพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบต่างๆที่องค์กรใช้ดำเนินธุรกิจอยู่ และยังเป็นสมองกลสำคัญที่ขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันต่างๆของทรู ดิจิทัลให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เสริมแกร่งธุรกิจยุคดิจิทัลให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ด้วยศักยภาพผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร ทรู ดิจิทัล มุ่งสนับสนุนองค์กรธุรกิจไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล นำเทคโนโลยีดิจิทัลและดาต้า สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ล่าสุด เปิดตัวนวัตกรรมแพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” (DataVisor) ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลแบบองค์รวม เปิดมิติใหม่ของการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก (Insight) ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นแกนหลัก ทั้ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ (Analytics) และ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) พัฒนาสมองกลอัจฉริยะที่สามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งไว้ในแพลตฟอร์มเดียว วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ แสดงผลผ่านแดชบอร์ดให้ใช้งานได้ทันที ที่สำคัญ “ดาต้าไวเซอร์” มีความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลและความเชี่ยวชาญของมนุษย์ ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทำให้การทำงานของสมองกลอัจฉริยะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยคาดการณ์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว (Precision Business) นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” ยังเชื่อมโยงกับระบบต่างๆของธุรกิจให้สามารถทำงานร่วมกันได้เองโดยอัตโนมัติแบบไร้รอยต่อ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจโดยไม่ต้องคอยตรวจสอบและควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งยังเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลิตผล สร้างรายได้ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม อาทิ ค้าปลีก ขนส่ง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ทรู ดิจิทัล ออกแบบแพลตฟอร์มดาต้าไวเซอร์ให้มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับทุกรูปแบบความต้องการของธุรกิจ ใช้งานง่าย ตั้งค่าเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และยังสามารถเปลี่ยนค่าควบคุมต่างๆ และปรับแต่งให้สอดรับกับการใช้งานได้ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ประโยชน์ได้ทันที นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดาต้าไวเซอร์ ยังโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้

การเชื่อมต่อและทำงานบนระบบคลาวด์ของทรู (Telco Cloud) ให้ใช้งานแพลตฟอร์มได้ทันทีจากทุกที่และทุกเวลา ทั้งยังเหนือชั้นด้วยฐานข้อมูลหลากหลายจำนวนมหาศาลที่จัดเก็บจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ยกระดับการใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยต่อยอดธุรกิจได้แบบไร้ขีดจำกัด

แพลตฟอร์มแบบ Low Code ที่ช่วยให้องค์กรก้าวข้ามข้อจำกัดของการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิม โดยองค์กรสามารถพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันได้ง่ายและรวดเร็ว ในรูปแบบ drag and drop ไม่จำเป็นต้องมีทีมงานหรือผู้มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม

Universal API สามารถเชื่อมต่อการทำงานระบบต่างๆของธุรกิจเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ภายนอกองค์กร ให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

กำหนดและแสดงค่าตัวแปรต่างๆแบบต่างๆ (Intelligent Rule Based) โดยองค์กรสามารถกำหนดค่าตัวแปรเพื่อให้แพลตฟอร์มทำงาน แจ้งเตือนหรือสั่งการระบบต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ อีกทั้งแพลตฟอร์มยังสามารถเรียนรู้ข้อมูลจากผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลต่อยอดการใช้งานต่อไป

การทำงานได้แบบอัตโนมัติทันที (Real-Time Action) สามารถแจ้งเตือนหรือตอบสนองการสั่งการแบบทันที เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง พร้อมแสดงผลข้อมูลผ่านแดชบอร์ด ดูข้อมูลได้บนหลากหลายอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

แพลตฟอร์มดาต้าไวเซอร์ ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลแบบองค์รวม ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เชื่อมโยงจากทุกๆส่วนขององค์กรในการบริหารจัดการธุรกิจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มดาต้าไวเซอร์เป็นสมองกลทรงพลังที่ขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันต่างๆของทรู ดิจิทัลให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และสามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบต่างๆที่องค์กรธุรกิจใช้ในการดำเนินอยู่ รองรับการใช้งานครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ

ธุรกิจค้าปลีก - พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลต่างๆของลูกค้าจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด

การขนส่ง - นำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อจัดการยานพาหนะ เช่น เส้นทางการจราจร ตารางเวลา การจราจรตามเวลาจริง เป็นต้น ทำให้การเดินทางสะดวก ราบรื่น ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนด้านพลังงาน

การเกษตร - แพลตฟอร์มดาต้าไวเซอร์สามารถเรียนรู้จากความชำนาญของผู้ใช้ สร้างโมเดลของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์และตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มปริมาณผลิตผล และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมการผลิต - การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆของโรงงานไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ระบบปฏิบัติการและการบริหารจัดการโรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อสังหาริมทรัพย์ – เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ทำงานได้อัตโนมัติ เช่น การใช้พลังงาน น้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น