xs
xsm
sm
md
lg

ทรู คลิกไลฟ์เสริมแกร่งผู้บริหารและคุณครูทั่วประเทศ ก้าวทันโลกดิจิทัลสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในสภาวะที่โลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกสถาบันการศึกษาต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ครูยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ขณะนี้...ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน จึงได้สร้างสรรค์หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประเดิมอย่างเป็นทางการ ต้อนรับการเปิดภาคเรียนด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ประจำปี 2565 “Education Transformation for 21st Century อนาคตโรงเรียนเอกชนไทย ศตวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่นำทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาเติมเต็มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ร่วมโครงการกว่า 400 คนทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม TRUE VROOM ห้องประชุมออนไลน์ และ VLEARN แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ ทั้งมอบหมายงานและติดตามการทำงาน ทำให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (แถวบน ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเปิดงาน โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “แม้ว่าในช่วงนี้จะยังไม่สามารถจัดการอบรมที่ไปพบกับทุกโรงเรียนได้โดยตรง แต่ทรู คลิกไลฟ์ ยังคงเดินหน้าจัดเวิร์กชอปในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ด้วยแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่างๆ ของกลุ่มทรู เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่โรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะ และขอให้คำมั่นว่าจะดูแลทุกคนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยพร้อมที่จะมอบแต่สิ่งดีๆ ให้แก่คนในสังคมการศึกษาตั้งแต่ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวมไปถึงนักเรียนทุกคนให้เติบโตเป็นคนที่ดีมีคุณภาพต่อไป”


ทั้งนี้ ยังได้ร่วมเสวนากับตัวแทนผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์มากว่า 10 ปี ได้แก่ อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง (แถวบน ขวาสุด) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน บีคอนเฮาส์แย้มสะอาด ดร.ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์ (แถวสอง ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา และ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ (แถวสอง ที่ 3 จากซ้าย) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปัญญา และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบ่งปันประสบการณ์ พร้อมกล่าวถึงความประทับใจในใช้นวัตกรรมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์


นอกจากนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ยังได้แบ่งปันองค์ความรู้ รวมถึงเผยเคล็ดลับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรมจากทรู คลิกไลฟ์ที่จะมาตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เสริมทัพด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษ เช่น อาจารย์อลิสา รัญเสวะ (แถวบน ซ้ายสุด) นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญเด็กและผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพระรามเก้า มาให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตวิทยาเด็กกับการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” พร้อมด้วย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล (แถวบน ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “การพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา”


ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ยังได้จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ์ มาสร้างสรรค์คอร์สส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และอัปเดตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้จาก 5 หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยากรคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี เพื่อร่วมยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีแผนให้ผู้บริหารและคุณครูได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรพิเศษในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี รวมถึงร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะและส่งเสริมการพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุดอีกด้วย


สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com

#TrueClickLife #ทรูคลิกไลฟ์ #หลักสูตร #สื่อการเรียนรู้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น