xs
xsm
sm
md
lg

Opensignal ยก AIS 5G ขึ้นเป็นผู้นำเครือข่าย 5G ในไทย โดยเฉพาะด้านความเร็ว ประสบการณ์เล่นเกม และรับชมวิดีโอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Opensignal ประกาศรางวัลประสบการณ์เครือข่าย 5G ระดับโลก AIS นำประเทศไทย ขึ้นแท่นระดับโลก ใน 4 หมวดหมู่ ทั้งความเร็วดาวน์โหลด อัปโหลด เล่นเกม และรับชมวิดีโอ ในขณะที่ TrueMove H ขึ้นผู้นำเรื่องความพร้อมในการใช้งาน 5G และเล่นเกม

สำหรับในตลาดผู้ให้บริการ 5G ทั่วโลก FarEasTone โอเปอเรเตอร์จากไต้หวัน เป็นผู้ชนะระดับโลกรายเดียวด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ด้วยความเร็วเฉลี่ย 447.8 Mbps เร็วที่สุดในโลก รวมถึงด้านประสบการณ์รับชมวิดีโอคู่ไปกับ Chunghwa ในไต้หวัน และ T-Mobile เนเธอร์แลนด์

โดย AIS ถือเป็นผู้นำระดับโลกใน 4 จากทั้ง 5 หมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G ประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์วิดีโอ 5G ยกเว้นหมวดความพร้อมใช้งาน 5G เท่านั้นที่ตกจาก 20 อันดับแรก


รวมถึง AIS ยังประสบความสำเร็จ ในการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายที่อยู่ 30 อันดับแรกจากการวัดผลระดับโลกจาก 5G ใน 4 ด้าน คือเปอร์เซ็นต์ในการพัฒนาความเร็วในการดาวน์โหลด ความเร็วในการอัปโหลด ประสบการณ์เกมและประสบการณ์วิดีโอที่ผู้ใช้ของ Opensignal สังเกตได้จากเครือข่ายของผู้ให้บริการ 5G เปรียบเทียบกับเครือข่าย 4G

นอกจากนี้ ผู้ใช้ของ Opensignal ที่ใช้เครือข่าย AIS ยังได้เห็นพัฒนาการระดับโลกคือคะแนนที่สูงถึง 1775.2% เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วในการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยระหว่าง 5G และ 4G นอกจากนี้ AIS ยังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G ระดับโลกอีกด้วย


ขณะที่ TrueMove H นั้นเป็นผู้นำระดับโลกใน 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ความพร้อมในการใช้งาน 5G คือสัดส่วนของเวลาที่ผู้ใช้ Opensignal ที่ใช้เครือข่าย 5G สามารถเชื่อมต่อกับ 5G ได้ รวมทั้งประสบการณ์เกม 5G นอกจากนี้ TrueMove H ยังเข้าใกล้ความสำเร็จระดับโลกด้าน 5G ของ AIS ด้วยการเป็น 30 อันดับแรกของโลกในทุกหมวดยกเว้นประสบการณ์ในการดาวน์โหลด 5G ผู้ใช้ Opensignal ที่ใช้บริการของ TrueMove H ได้รับประสบการณ์เกมที่มีการปรับปรุงสูงสุดเป็นอันดับสาม นั่นคือ 37.1% เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อระหว่าง 5G และ 4G

ทั้งนี้ รายงานผลรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลกจาก Opensignal ประจำปี 2564 แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้ใช้ Opensignal เมื่อมีการเชื่อมต่อ 5G บนเครือข่ายผู้ให้บริการระดับโลกในทั้ง 5 หมวดหมู่ต่อไปนี้ ความพร้อมใช้งาน 5G ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G ประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์วิดีโอ 5G โดยในแต่ละหมวดหมู่นั้น Opensignal ได้จัดอันดับผู้ให้บริการเครือข่าย 20 อันดับแรกไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมทั้งผู้ให้บริการที่ได้คะแนนใน 20 อันดับแรก ตามความน่าเชื่อถือ ซึ่ง Opensignal ยังใช้ความเชื่อมั่นเข้ามาช่วยกำหนดผู้ชนะหรือผู้ชนะร่วมระดับโลกนี้อีกด้วย (ในกรณีที่มีคะแนนเสมอกันในทางสถิติ)

ส่วนที่สอง คือ ผลระดับโลกจาก 5G จะประเมินจากเปอร์เซ็นต์ในการปรับปรุงหรือยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ในขณะที่มีการเชื่อมต่อกับ 5G เทียบกับเทคโนโลยีรุ่นเก่า 4G ในส่วนของผลระดับโลกจาก 5G นั้น Opensignal ได้ยกย่องผู้ให้บริการ 30 อันดับแรกจากทั่วโลกที่มีพัฒนาการประสบการณ์เครือข่ายมือถือใน 4 ประการ ได้แก่ ความเร็วในการดาวน์โหลด ความเร็วในการอัปโหลด การสตรีมวิดีโอบนมือถือ และเกมออนไลน์แบบมัลติเพล์เยอร์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น