xs
xsm
sm
md
lg

‘ซีเคียวอินโฟ’ แนะองค์กรเตรียมความพร้อมภัยคุกคามไซเบอร์ล่วงหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีเคียวอินโฟ ผู้ให้บริการด้าน Cyber Security Solutions เร่งนำเสนอโซลูชันเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่องค์กรแบบรอบด้าน ด้วยการนำเทคโนโลยีจาก IBM Security และพันธมิตรชั้นนำด้านระบบรักษาความปลอดภัยด้วย AI เฝ้าระวังการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์

น.ส.โชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT  บริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากประเด็นการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ที่เกิดแพร่หลายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  เพราะผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและประชาชน

โดยรูปแบบการโจรกรรมที่ปรากฏให้เห็นมีหลากหลายวิธี ทั้งการส่งอีเมลหลอก (Phishing) เพื่อหลอกให้ทำธุรกรรม หรือกรอกข้อมูลสำคัญ การฝังมัลแวร์ (โปรแกรมมุ่งร้าย) เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับเกิดความเสียหาย หรือการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Theft) หรือไฟล์ต่างๆ เพื่อเรียกค่าไถ่ เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่หลายองค์กรตื่นตัวในการยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล

ประกอบกับแนวโน้มการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น บวกกับการให้ความสำคัญจากทางภาครัฐ กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม จึงได้จัดตั้งบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด เพื่อให้บริการด้าน Cyber Security Solutions แบบครบวงจร

โดยเลือกใช้เทคโนโลยีจากพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอย่าง IBM Security และพันธมิตรชั้นนำอื่นๆ ด้าน Cyber Security เพื่อให้บริการทั้งสถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ และรัฐวิสหากิจ รวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมนำเสนอบริการใน 4 รูปแบบหลัก ได้แก่

1.บริการ Managed Security Service ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีทันสมัยที่จะเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และแนะนำแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์

2.บริการ Cyber Security Risk Assessment บริการประเมินความเสี่ยงด้าน Cyber Security ที่ครอบคลุมรอบด้าน

3.บริการ Cyber Security Consultant ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกรอบกฎหมาย และมาตรฐานสากล

4.บริการ Cyber Security Education and Awareness บริการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ด้าน Cyber Security แก่องค์กรตามความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง

พร้อม “ศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ หรือ Cyber Security Operation Center (CSOC) ที่เปิดให้บริการ 24 ชม. และมีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์ CSOC ของ IBM Security 9 แห่งทั่วโลก โดยมีการนำเทคโนโลยีในระบบปัญญาประดิษฐ์ "WATSON AI" มาให้บริการเป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุของภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปขนาดไหน แต่บุคลากรในองค์กรขาดองค์ความรู้ หรือละเลย และไม่ใส่ใจปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด ความสูญเสียก็เกิดขึ้นได้ องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีควบคู่กันไปเพื่อช่วยลดความเสี่ยง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วการแก้ไขนั้นยากและลงทุนมากกว่าเสมอ”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...