xs
xsm
sm
md
lg

“วัฒน์ชัย” เปิดทางลูกหม้อขึ้นบริหารงานกลุ่มสามารถ พร้อมขยับไปพัฒนาธุรกิจใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มสามารถแจ้งมติแต่งตั้งผู้บริหารขยับ ‘วัฒน์ชัย’ ขึ้นรองประธานฯ กลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจใหม่ พร้อมดันลูกหม้อ "ธีระชัย" ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน หวังขยายธุรกิจผ่านโมเดล B2G2C ตอบสนองรัฐให้บริการประชาชน

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ เปิดเผยว่า การปรับเปลี่ยนตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทสามารถนั้นเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง

โดยมีการกำหนด Succession Plan หรือแผนการสืบทอดตำแหน่งไว้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อคงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้งยังถือเป็นการสร้าง Sense of Ownership ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรุ่นต่อไปขององค์กรอีกด้วย

ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มสามารถได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมากมาย ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่บริษัท ทุกปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนที่ทำแกร่งขึ้น จึงคิดว่าเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยับตำแหน่ง เพื่อมุ่งเน้นในการมองหาโอกาสและสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มสามารถ

พร้อมมอบหมายให้ธีระชัย พงศ์พนางาม ซึ่งเป็นผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับ “สามารถ” มากว่า 20 ปี ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อดูแลการบริหารจัดการ Business Operation แทน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

นายวัฒน์ชัย กล่าวต่อว่า ในการขยายธุรกิจใหม่ของกลุ่มสามารถ บริษัทได้ศึกษาและนำเสนอโมเดลธุรกิจ B2G2C แก่หลายๆ องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล และมั่นใจว่าโมเดลธุรกิจที่เน้น All Win นี้ จะทำให้ทุกฝ่ายทั้ง ประชาชน รัฐ และเอกชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา Business Solutions และ Mobile Applications ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการพัฒนาขึ้นเอง และลงทุนร่วมกับ Start up ที่น่าสนใจมากขึ้น

“ผมมั่นใจว่าเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว จากนี้ไปจะเข้าสู่ยุคของการพลิกฟื้นและการสร้างรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มสามารถต่อไป”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...