xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอที มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลงสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย และนายกมลชัย นามวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายชูเกียรติ ประสานวงศ์ โทรศัพท์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมส่งมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะที่นำมาดัดแปลงสำหรับใช้เป็นตู้คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด


โดยได้ร่วมส่งมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะที่นำมาดัดแปลงสำหรับใช้เป็นตู้คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 10 ตู้ ให้แก่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลศรีณรงค์ และโรงพยาบาลบัวเชด


โครงการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งหมดความจำเป็นใช้งานแล้วมาปรับปรุงดัดแปลงเป็นตู้สำหรับจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งที่ ทีโอที ใช้ในการดำเนินธุรกิจและสามารถนำมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม (CSR after process)
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...