xs
xsm
sm
md
lg

กสท โทรคมนาคม จับมือ กฟภ. อัปเกรดเสารับ 5G

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสท โทรคมนาคม จับมือ กฟภ.ศึกษาการใช้เสาโทรคมนาคมกว่า 20,000 ต้นรับ 5G เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการลงทุนซ้ำซ้อน

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยทั้ง 2หน่วยงานจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แต่ละองค์กรมีอยู่


โดยเฉพาะเสาโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้าเพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมใช้ดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้ทั้ง 2หน่วยงานได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงช่วยลดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ซ้ำซ้อน อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเร่งพัฒนาคุณภาพบริการแก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นนิมิตหมายอันดีของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 2แห่ง ที่จะนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม โดยปัจจุบันกสท โทรคมนาคม มีเสาโทรคมนาคมประมาณ 20,000 ต้นที่พร้อมสำหรับให้ผู้ประกอบการได้ใช้งาน

ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยี 5Gได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาพรวมในด้านต่าง ๆ ของประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนในที่สุด

ด้านนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวว่า กฟภ. หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ยุค 5G ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศ ที่จะพลิกโฉมทุกสิ่งทุกอย่างให้ Smart ตั้งแต่ระดับบุคคลที่มีวิถีชีวิตประจำวันแบบ Smart Life ไปจนถึงระดับเมืองสู่ Smart City และระดับประเทศที่พัฒนาเป็น Smart Country
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...