xs
xsm
sm
md
lg

“baankluayonline” จาก ม.กรุงเทพคว้ารางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่นปี 62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประกาศผลการประกวด“เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เว็บไซต์ baankluayonline.co จาก ม.กรุงเทพ รับรางวัลดีเด่น sunandhanews.com จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ suemuanchonnews.com จาก ม.มหาสารคาม รับรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณโดยมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 5 เว็บไซต์จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง Website : www.ramintouch.com
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Website : https://suemuanchonnews.com
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Website : www.sunandhanews.com
4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Website : www.baankluayonline.co
5. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Website : https://samutprakantravel.wordpress.com/

สำหรับผลการตัดสิน ประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 นี้ คณะกรรมกาารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเว็บไซต์ใด สมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่ให้มีเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัลและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลดีเด่น 1 รางวัลได้แก่
1. Website : www.baankluayonline.co จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
1. Website : www.sunandhanews.com จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. Website : https://suemuanchonnews.com จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...