xs
xsm
sm
md
lg

คุณคิดว่า ลูกคุณเป็น Digital Native หรือ Digital Naïve

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


dtac Safe Internet ชวนมาทดสอบว่า “ลูกของคุณจัดอยู่ในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด เป็นเด็กในกลุ่ม Digital Native หรือกลุ่ม Digital Naïve โดยการทำแบบทดสอบง่าย ๆ เพียงตอบว่า ใช่ หรือไม่ใช่ พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ !!

1. ลูกคุณเข้าชมไลฟ์ (live) ทั้งใน tik tok หรือของดารา แล้วส่งของขวัญที่มีการโอนเงินให้กับดาราหรือคนที่กำลังติดตามเหล่านั้นอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน
2. ลูกคุณแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์และไม่ทำลายชื่อเสียงผู้อื่น
3. ลูกคุณโพสต์วิจารณ์หน้าตา รูปร่าง หรือคอมเมนต์แบบหยาบคาย แสดงความคิดเห็นให้ร้ายต่อผู้อื่น
4. ลูกคุณเข้าใจวิธีการแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมที่มุ่งทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
5. ลูกคุณใช้เวลานานและสูญเสียเงินกับการเล่นเกมออนไลน์โดยไม่ตั้งใจ

วิธีการคำนวณคะแนน : คำตอบ ใช่เท่ากับ 1 คะแนนและไม่ใช่เท่ากับ 0 คะแนน

หากลูกของคุณได้น้อยกว่า 2 คะแนน ขอแสดงความยินดีด้วย ลูกของคุณเป็น Digital Native มีภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ลูกของคุณมีความรับผิดชอบ ไม่ประมาทในการใช้อินเทอร์เน็ต ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากอินเทอร์เน็ต และนึกถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อตัวเขาและผู้อื่นในทางที่ดี นอกจากนี้รู้วิธีรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น มีการเก็บหลักฐานเพื่อนำไปส่งตำรวจ

หากลูกของคุณได้ 2 คะแนนขึ้นไป แสดงว่า ลูกของคุณเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ (Digital Naïve) ซึ่งหมายความว่า มีโอกาสตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์ เช่น โดนล่อลวง การหลงเชื่อข่าวปลอม การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รุนแรง ติดโซเชียล ติดเกม อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ เป็นต้นเหตุของโรคซึมเศร้า ลูกของคุณควรต้องรู้เท่าทันความเสี่ยงเหล่านี้และใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีภูมิคุ้มกัน

***พฤติกรรมแบบไหนคือ Digital Native หรือ Digital Naïve

Digital Native (พลเมืองดิจิทัลที่มีภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต) หมายถึง บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย มีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กและคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่น (Social) มีความรู้และความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมรับมือกับสถานการณ์บนออนไลน์และรู้วิธีใช้ประโยชน์บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง (Savvy) และสามารถระบุความเสี่ยงพร้อมทั้งป้องกันอันตรายก่อนที่จะมาสู่ตนเองและแนะนำผู้อื่นเมื่ออยู่บนสถานการณ์เสี่ยงบนโลกออนไลน์ (Safety)

Digital Naïve (พลเมืองดิจิทัลที่ขาดภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต) หมายถึง บุคคลที่มีการใช้เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเป็นประจำ แต่ไม่มีทักษะในการปกป้องตนเองและไม่มีความเคารพผู้อื่นบนโลกออนไลน์ ไม่สามารถแยกแยะความเสี่ยง และไม่รู้จักวิธีรับมือกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์

***เยาวชนไทยมีความเสี่ยงมากแค่ไหน

จากผลการสำรวจคุณครูกลุ่มตัวอย่างจากบริษัท อินสครู จำกัด ที่มีเครือข่ายครูกว่า 500,000 คนในประเทศไทยร่วมกับดีแทค พบว่า เด็กมีปัญหาในการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ต 87.83% มีการเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงจากโลกออนไลน์ 62.61%

นักเรียนแชร์สื่อที่ไม่เหมาะสม เช่น ข่าวปลอม สี่อลามก ความรุนแรงและมีการแสดงตัวตนไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์ของนักเรียน 43.48% มีการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (cyberbullying) ระหว่างนักเรียน 37.39% และนักเรียนมีการโกงในการทำธุรกรรมออนไลน์ 6.96%

ตามด้วยผลสำรวจของ WEF Global เกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัลโดยสำรวจออนไลน์ DQ Screen Time Test กับทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมของเด็กไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาบนเว็บไซต์มากกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 ชั่วโมง โดยเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนสูงสุด 73% รวมถึง

ขณะที่ ผลสำรวจจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พบว่า เยาวชนไทย 95% ตระหนักดีว่า อินเทอร์เน็ตมีอันตราย 70% รู้ว่าเพื่อนทางออนไลน์ไม่พูดความจริง และ 46% เคยถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์

ด้วยพฤติกรรมของ Digital Native ที่ส่งเสริมให้เด็กมีภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นที่แพร่หลายในหลายประเทศและเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทยมีการประยุกต์นำมาเป็นบทเรียนแหล่งใหม่ ในห้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ตและให้คำแนะนำให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกต้อง ผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแหล่งความรู้ออนไลน์แหล่งใหม่ ได้ที่ SafeInternetForKid.com

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...