xs
xsm
sm
md
lg

สถิติปิ๊งไอเดียนำแอป “พฤติมาตร” กสทช. สำรวจข้อมูล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เอ็มโอยู กสทช. นำแอป “พฤติมาตร” ใช้สำรวจสถิติประเทศไทย ชี้ข้อดีประหยัดงบ กลุ่มตัวอย่างแม่นยำ วิเคราะห์ข้อมูลง่ายกว่ากรอกในกระดาษ คาดนำมาสำรวจเรื่องแรงงานประเทศไทยเรื่องแรกกับกลุ่มตัวอย่าง 83,000 คน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่จะผลักดันการสนับสนุนทางวิชาการ การศึกษาและวิจัยด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในศาสตร์และสาขาวิชาการต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ อันที่จะการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแอปพลิเคชัน “พฤติมาตร” ตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ในเวลาที่รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้มีการใช้แอปพลิแคชัน “พฤติมาตร” ในการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการใช้งานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งบริการแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการและประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ผู้บริโภค ซึ่งการสำรวจพฤติกรรมด้วยวิธีนี้ จะทำให้ได้ข้อมูลแบบใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากเป็นการเก็บและติดตามกลุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 5,000 กว่าราย

นายฐากร กล่าวว่า ความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการสำรวจ เก็บข้อมูล และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภครวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มตลาดบริการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต สำนักงาน กสทช. หวังว่าจะได้รับความร่วมมือทางวิชาการสถิติ และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญ และยินดีจะสนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติในด้านช่องทางการเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงาน กสทช. ต่อไป

ด้านนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานมีความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชันเข้ามาสำรวจสถิติต่างๆทดแทนกระดาษมานานแล้ว แต่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และแอปพลิเคชันทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ว่ากลุ่มคนตอบคำถามเป็นกลุ่มตัวอย่างจริงหรือไม่ แต่หากใช้แอปพลิเคชันของกสทช. การระบุกลุ่มตัวอย่างจะแม่นยำและรู้ว่าเป็นใคร อีกทั้งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี ทำให้สำนักงานสามารถใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจได้หลายเรื่อง คาดว่าเรื่องแรกที่จะสำรวจผ่านแอปพลิเคชันนี้คือ การสำรวจตลาดแรงงานในประเทศไทย กับกลุ่มตัวอย่าง 83,000 คน ซึ่งสำนักงานสามารถถามคำถามกับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกวันๆละ 1 คำถาม และระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วแบบเรียลไทม์ ทำให้สำนักงานมีเวลาในการเปลี่ยนบทบาทจากการทำแบบสอบถามที่ต้องเสียเวลาทั้งการลงพื้นที่ และการนำข้อมูลในเอกสารกรอกเข้าระบบ มาเป็นการทำหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...