xs
xsm
sm
md
lg

เอบีม ชี้องค์กรจะทรานฟอร์มสำเร็จ ผู้นำต้องเข้าใจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอบีม แนะองค์กรธุรกิจทำดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน ผู้นำต้องมีความเข้าใจ และเตรียมวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสม แตกต่างจากการลงทุนไอทีที่แค่ให้ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ ส่วนในเชิงธุรกิจที่ปรึกษาตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 29% ในปีนี้

นายฮิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบิม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงตลาดของการที่องค์กรธุรกิจทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นในประเทศว่า ปัจจุบันหลายๆองค์กรเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น โดยกว่า 60-70% ขององค์กรเริ่มลงมือทำแล้ว

“หลายองค์กรมีแนวทางในการลงทุนทางด้านไอที แต่จริงๆแล้ว ยังไม่ได้ครอบคลุมไปในรูปแบบของดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น เนื่องจากเป็นการลงมือนำดิจิทัลมาใช้งาน แต่ไม่ได้มีแผนงานรองรับที่ชัดเจน”

ประกอบกับในยุคดิจิทัล คู่แข่งจะมาจากทุกทิศทางไม่ใช่แค่เฉพาะในอุตสาหกรรมเดียวกัน กาเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งเร่งด่วนที่จะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ ที่สำคัญคือต้องมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับพันธมิตรที่ครอบคลุมเพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มด้วยกัน

นายฮิชิโร นำเสนอว่า ในการที่องค์กรจะทรานฟอร์มสู่ดิจิทัล ถ้าเพียงแค่มีการนำดิจิทัลมาใช้งานองค์กรจะเติบโตได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้ามีการวางแผนเพื่อนำดิจิทัลมาต่อยอดที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้

นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบในการทำให้องค์กรสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้มากที่สุดจากการทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น คือการที่องค์กรแยกหน่วยธุรกิจออกมาศึกษา และลงมือทำตามแผนที่วางไว้ทันที ใกล้เคียงกับรูปแบบของสตาร์ทอัป ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่มีความเสี่ยง ทำให้องค์กรที่ประสบความสำเร็จอาจจะอยู่ที่ 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 10 เท่านั้น

“สิ่งสำคัญที่สุดในการทำดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่นคือ การมีผู้นำที่ชัดเจน และวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่าน เพราะถ้าผู้นำองค์กรยังไม่เข้าใจเรื่องของดิจิทัลอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลได้”

ปัจจุบัน เอบีม เข้าไปให้คำปรึกษากว่า 180 บริษัท ในการทรานฟอร์มสู่ดิจิทัล ครอบคลุม 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานและรถยนต์ (Manufacturing & automobile) ธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ทั้งที่เป็นอาหารและเครื่องดื่ม (Consumer business food & beverage) และธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial service)

ผ่าน 7 บริการในแง่ของการเป็นที่ปรึกษาประกอบไปด้วย 1.ด้านกลยุทธ์ 2.CIO 3.ด้านการขายและโลจิสติกส์ 4.การบริหารและการควบคุมการเงิน 5.การบริหารจัดการทุนบุคลากร 6.การบริการและการวิเคราะห์ข้อมูล 7.ด้านการปฏิบัติการ

ทำให้ในปีนี้ ตั้งเป้าว่าจะสามารถเติบโตทางธุรกิจได้ราว 29% จากรายได้ 702 ล้านบาทในปีที่ผ่าน เป็นประมาณ 906 ล้านบาทในปีนี้ โดยมองว่าเป็นโอกาสที่ธุรกิจหลายรายต้องการเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน ทำให้หันมาให้ความสำคัญกับการทรานฟอร์มมากขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...