xs
xsm
sm
md
lg

ทรูว่าไง !! กสทช.ชี้ชัด ท่อร้อยสาย กทม.ต้องเช่าผ่านกรุงเทพธนาคมเท่านั้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสทช.เชิญ 6 โอเปอเรเตอร์ และ กรุงเทพธนาคม แจงโครงการท่อร้อยสาย กทม. ย้ำ ทรูไม่สามารถผูกขาดท่อนำไปเช่าต่อได้ กรุงเทพธนาคมต้องให้บริการเองตามประกาศกสทช. และต้องส่งราคาให้กสทช.พิจารณาก่อน ชี้พื้นที่กทม.2,450 กม.เอกชนต้องเช่าผ่านกรุงเทพธนาคมเท่านั้น เหตุทีโอทีไม่สามารถให้บริการได้ทั้งหมด ด้านกรุงเทพธนาคมแจงไม่มีการผูกขาดแน่นอน เป็นความเข้าใจผิดไปเอง เพราะมีทรูมาเสนอรายเดียว พร้อมทำตาม กสทช.แนะ คาดโครงการเสร็จตามกรอบเวลาเดิม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (31 ก.ค. 2562) สำนักงาน กสทช.ได้เชิญผู้ให้บริการโทรคมนาคม (โอเปอเรเตอร์) 6 ราย ที่รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงดิน ของกรุงเทพมหานคร ต่อสำนักนายกรัฐมนตรี และ สำนักงานกสทช. เข้าร่วมชี้แจงความชัดเจนของโครงการดังกล่าวพร้อมกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า โอเปอเรเตอร์มีความเข้าใจผิดในหนังสือชี้ชวนความต้องการใช้ท่อร้อยสายว่าเป็นการลงนามเพื่อให้สัมปทาน 30 ปี กับ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยมูลค่าโครงการ 25,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นโอเปอเรเตอร์รายเดียวที่ยื่นเอกสารแสดงความต้องการใช้งานท่อร้อยสายเข้ามา ขณะที่บริษัทอื่นไม่ได้แสดงความต้องการเข้ามา ซึ่ง กรุงเทพธนาคม ได้ชี้แจงให้โอเปอเรเตอร์เข้าใจตรงกันแล้ว

ในส่วนของกสทช.ที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้คือการขอดูเอกสารชี้ชวนเข้าร่วมโครงการว่า กรุงเทพธนาคม ทำได้ถูกต้องและไม่ขัดต่อมาตรา 35 ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ต้องดำเนินโครงการเอง ตามประกาศกสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมต่อไป ดังนั้น กรุงเทพธนาคม จึงไม่สามารถทำสัญญาให้โอเปอเรเตอร์รายหนึ่งรายใดเหมาท่อร้อยสายเพื่อไปให้บริการต่อกับโอเปอเรเตอร์อีกทอดหนึ่ง

ดังนั้นกรณีของทรูจึงไม่สามารถทำได้ตามที่เป็นข่าว กสทช.จึงให้ กรุงเทพธนาคม กลับไปนำเอกสารชี้ชวนมาให้กสทช.ดูอย่างละเอียดอีกครั้งว่าขัดต่อประกาศหรือไม่ รวมทั้งให้เสนอค่าบริการท่อร้อยสายมาให้กสทช.พิจารณาด้วย จากนั้น กสทช.จะนำเข้าสู่คณะอนุกรรมการการให้สิทธิ์แห่งทาง เมื่อได้ข้อสรุปเรื่องราคาแล้วจึงนำไปประกาศลงเว็บไซต์ของทั้ง กรุงเทพธนาคม และ กสทช. ซึ่งกสทช.จะต้องกำหนดราคาให้เป็นธรรม และรับประกันว่าจะไม่มีการผลักภาระให้กับประชาชนอย่างแน่นอน เพราะกสทช.จะดูว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น กสทช.จะสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายให้กับโอเปอเรเตอร์ได้ทางใดบ้าง

นายฐากร กล่าวว่า มติของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ได้ระบุชัดเจนว่า การนำสายลงดินนอกเหนือจาก 200 กิโลเมตรที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ลงใต้ดินแล้ว อีกประมาณ 2,450 กิโลเมตร ต้องให้ กรุงเทพมหานครทำ และ โอเปอเรเตอร์ทุกรายต้องเช่ากับกรุงเทพธนาคมเท่านั้น เพราะทีโอทีไม่สามารถมีหลักฐานว่าทีโอทีมีท่อพร้อมใช้งาน ซึ่งโครงการนี้เป็นการทำบนถนนเส้นหลัก ไม่รวมตรอก ซอก ซอย ที่จะทำแค่การจัดระเบียบสายเท่านั้น

ด้านนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ กรุงเทพธนาคม กล่าวว่า การสรรหาผู้ใช้บริการได้ดำเนินตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส ไม่ได้มีลักษณะการปกปิด หรือจงใจไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมีการประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ต่างๆเว็บไซต์ของ กรุงเทพธนาคม รวมถึงเปิดให้ลงชื่อแสดงเจตจำนงในการยื่นข้อเสนอใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีผู้แสดงเจตจำนง 9 ราย จากนั้นได้ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จำนวน 16 ราย รวมเป็น 25 ราย และมีผู้รับเอกสารเชิญชวนทั้งสิ้น16 ราย แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย แต่ยังไม่ได้มีการลงนาม หรือดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินโครงการเป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งผู้ใช้บริการความจุ มีสถานะเป็นลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้มีการให้สัมปทาน หรือมีการโอนสิทธิ์แต่อย่างใด

ในการนี้บริษัท กรุงเทพธนาคมดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไว้เพียงพอ พร้อมให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีความต้องการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แสดงเจตจำนง และแจ้งปริมาณความต้องการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกรายโดยเท่าเทียมกันและขอย้ำว่า กรุงเทพธนาคม เป็นเจ้าของโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน และเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเองทั้งหมด ไม่ได้มีการมอบสิทธิ์ให้คนอื่นทำจนเป็นการผูกขาดตามที่ปรากฏในข่าว

ทั้งนี้ ขอย้ำว่า โครงการยังไม่ชะลอ และการเดินหน้าขุดท่อผ่าน 3 บริษัท เดิมที่ชนะการประมูลเข้ามาคือ คือ กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ เอฟอีซี,กิจการร่วมค้า เอสซีแอล, เอสทีซี และฟอสส์ ,กิจการร่วมค้า เอดับบลิวดี เพื่อให้นำสายลงดินได้เสร็จภายในเดือน พ.ค. 2564 ส่วนเรื่องการกำหนดราคา กรุงเทพธนาคม จะเร่งส่งราคาเสนอต่อกสทช.ภายในเดือนส.ค.นี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...