xs
xsm
sm
md
lg

'พุทธิพงษ์' รมว. ดีอีคนใหม่ ชี้การทำงานต้องเป็นรูปธรรม ประชาชนเข้าถึงง่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รมว.ดีอี คนใหม่ เผยภารกิจเร่งด่วน เพิ่มโครงการเป็นรูปธรรม เน้นประชาชนเข้าถึงง่าย ยันโครงการไหนกระทบต่อประชาชนต้องเร่งดำเนินการ พร้อมให้เวลาหน่วยงานในสังกัด 10 วัน เสนอโครงการของบประมาณปี 2563 เตรียมเสนอสำนักงบประมาณ 9 ส.ค.นี้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี )กล่าวว่า กระทรวงดีอีเป็นกระทรวงที่ประชาชนคาดหวัง และ มีความหวัง มากที่สุดในยุคดิจิทัล ดังนั้นภารกิจเร่งด่วนนอกจากการสานต่อนโยบายเดิมแล้ว คือต้องทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยีผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถใช้บริการข้อมูลได้ง่าย มีการปรับรูปแบบเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก ของกระทรวงดีอี ให้เข้าถึงง่ายและทันสมัย โต้ตอบกับประชาชนได้ เป็นการเปิดบ้าน เป็นหน้าเป็นตา ของกระทรวงดีอี

ทั้งนี้ตนเองจะทำงานตามแนวคิด 'ทันสมัย ทั่วถึง เท่าทัน' ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสกุลเงินดิจิทัล ด้านสังคมดิจิทัล ต้องสร้างแอปพลิเคชันรวมศูนย์ของแอปพลิเคชันที่กระจายอยู่หลายร้อยแอปทั้งภาครัฐและเอกชนให้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันเดียวไม่ต้องดาวน์โหลดทุกอย่างไว้บนเครื่อง และ ด้านความมั่นคงดิจิทัล ได้แก่ การกำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกกฏหมายลูก การตั้งหน่วยงานตามกฏหมาย และการหาบุคลากรมาทำงาน

นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงแนวคิดในการหาหน่วยงานมาดูแลเรื่องข่าวปลอม ข่าวลวง ที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ เช่น เรื่องภัยพิบัติ ข่าวลวงเรื่องการเปิดเรียน หรือ ปิดเรียน เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงต่อประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือและสรุปแผนการดำเนินงานต่อไป

ส่วนการมอบหมายนโยบายของหน่วยงานในสังกัดนั้น ตนเองได้ให้เวลาแต่ละหน่วยงาน 10 วันหลังจากนี้ เพื่อนำเสนอโครงการที่ต้องการทำ เพื่อเสนอของบประมาณปี 2563 ต่อ สำนักงบประมาณ ในวันที่ 9 ส.ค. 2562 ขณะที่การทำงานในส่วนของหน่วยงานกำกับของกระทรวงดีอี คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตนเองจะไม่เน้นสั่งให้ทำงานแต่จะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ต้องนำผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งในการตัดสินใจ

ดังนั้นเรื่องโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบที่ ทีโอที ถูก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปรับเพราะไม่สามารถทำโครงการได้เสร็จตามเวลานั้น ตนเองก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดแน่นอนอยู่แล้ว ว่าเกิดอะไรขึ้น และต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจด้วย ถ้าล่าช้าก็ต้องเร่ง ขณะที่เรื่องการควบรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัท ก็ต้องเข้าไปศึกษาลงลึกในรายละเอียดว่า หากควบรวมแล้ว จะมีอะไรที่กระทบบ้าง ทั้งเรื่องบุคลากร สัญญาจ้าง สินทรัพย์ และ หนี้สิน รวมถึงต้องเร่งหารือกับเอกชนในการเข้าร่วมโครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดีอีไปยังครัวเรือนในราคาที่กำหนดด้วย ว่าติดปัญหาใด และต้องแก้ไขอย่างไร

ในการมอบนโยบายนายพุทธิพงษ์ได้เน้นย้ำต่อข้าราการในกระทรวงว่า ตนเองเคยเป็นข้าราชการมาก่อน เป็นเวลา 7 ปี จึงเข้าใจดีในชีวิตการทำงานของข้าราชการดี จะไม่มีวันทำร้ายข้าราชการ หรือ ใช้อำนาจในทางไม่ดีเด็ดขาด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...