xs
xsm
sm
md
lg

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว'ธนพงษ์' ซีอีโอไทยคนแรก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว 'ธนพงษ์' ซีอีโอประจำประเทศไทยคนแรก ดูแลธุรกิจในไทยและลาว พร้อมเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาคนและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้ง วิศวกร ช่างไฟ และนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในสายอาชีพของตน เพื่อเป็นแรงสนับสนุนประเทศไทยในยุคดิจิทัลต่อไป

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประจำประเทศไทยและลาว เปิดเผยว่า ตนเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เดือน พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นคนไทยคนแรกที่ชไนเดอร์แต่งตั้งขึ้นมาดูแลธุรกิจในประเทศไทยและลาว ซึ่งตนเองพร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเติบโตของบุคคลากรในประเทศไทย โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคการศึกษา รวมถึงพื้นที่ที่ไร้พลังงาน ด้วยแนวคิดที่ว่า การเข้าถึงพลังงานและดิจิทัล เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ทั้งนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมมือกับภาครัฐบาล โดยการจับมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า และมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่างไฟสามารถมีองค์ความรู้ทัดเทียมกับช่างไฟทั่วโลก อาทิ ชุดอุปกรณ์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ และตู้ไฟของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ชุดอุปกรณ์โฮมออโตเมชั่น เพื่อให้ช่างไฟได้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับสังคมเมืองที่มีการเติบโต

ขณะที่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา อาทิสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนอาชีวะ ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและระบบไฟฟ้า เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจเทคโนโลยี รวมไปถึงได้ร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในการมอบความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับครูอาชีวะทั่วประเทศ เพื่อให้ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเพื่อให้เข้าสู่อีอีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังเดินหน้าอย่างเข้มข้นทุกปีในโครงการ Access to energy ด้วยการมอบโคมไฟโมบิยาพลังงานแสงอาทิตย์ (Mobiya Solar Lanterns) ให้กับชุมชนที่ห่างไกลพลังงาน ซึ่งปัจจุบันได้มอบไปแล้วจำนวน 1,173 ชุด ให้กับชุมชนที่พลังงานเข้าไม่ถึง

นายธนพงษ์ กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทุ่มเท ด้วยเจตนารมณ์อันหนักแน่นในการคิดค้นนวัตกรรมที่ให้ความยั่งยืนทั้งภาคธุรกิจและโลก ทำให้มีผลในเชิงบวกไปพร้อมๆ กัน ด้วยอีโคสตรัคเจอร์ ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีด้าน IoT ช่วยลดการใช้พลังงานควบคู่ไปกับการลดการใช้ทรัพยากร ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นในการดำเนินงาน เพิ่มความคล่องตัว ลดปัญหาการล่มของระบบ ให้ผลผลิตที่มากขึ้น ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล

รวมไปถึงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีพและการศึกษาให้มีองค์ความรู้ทัดเทียมในระดับสากล การช่วยเหลือสังคมที่ไร้พลังงาน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นดีเอ็นเอ ที่พนักงานของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทั่วโลก ให้ความสำคัญ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยคำมั่นสัญญาของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มุ่งมั่นในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และความยั่งยืนช่วยให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า 'Life is On' ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา

สำหรับภาพรวมของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทั่วโลกในปี 2562 มีรายได้ราว 26,000 ล้านยูโร โดยภูมิภาคที่มีรายได้มากที่สุด ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คิดเป็น 29 % รองลงมา ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ 28 % และ ยุโรปตะวันตก 21 % ตามลำดับ กลุ่มประเภทธุรกิจที่โตที่สุด คือ กลุ่มอาคารทั้งเชิงพาณิชย์ ที่พักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม โดยคิดเป็น 40 % อันดับที่ 2 ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม 29 % และอันดับที่ 3 ดาต้าเซ็นเตอร์ 16 %

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รายได้ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ถีบตัวขึ้นกว่าปีที่แล้วที่มีรายได้ 24,700 ล้านยูโร คือการปฏิรูปสู่ดิจิทัลในระดับโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นกลยุทธ์ที่จะสร้างเสถียรภาพ และประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทำให้หลายบริษัทสามารถสร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรม เป็นการเพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขันSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...