xs
xsm
sm
md
lg

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้ สจล.-กรุงไทย สนับสนุนพื้นที่บ่มเพาะนวัตกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สจล. จับมือกรุงไทย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกร ภายในทรู ดิจิทัล พาร์ค หวังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้นักศึกษาได้ต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้นในเวทีโลก ดีเดย์เปิดให้บริการสิงหาคมนี้

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงการเข้ามาสนับสนุนให้เกิดพื้นที่พัฒนานวัตกรในครั้งนี้ว่า ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ

'เป้าหมายของการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ให้บรรดานักศึกษา ผู้ประกอบการ และพันธมิตรต่างๆได้เข้ามาร่วมมือกันในการพัฒนานวัตกรรม ด้วยความร่วมมือของทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าด้วยกัน'

นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า การที่สจล. และกรุงไทย เข้ามาร่วมกับทางทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ เข้ามาต่อยอดไอเดียต่างๆ

ขณะเดียวกันทางกลุ่มทรู ก็มีแผนที่จะสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรม โดยเร็วๆนี้ จะมีการตั้งกองทุน (Seed Fund) สำหรับนักศึกษาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตั้งบริษัทขนาดเล็กขึ้นมาต่อยอดไอเดียที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ Creator Space จะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในโซนสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่หลากหลายทั้งในไทย และต่างประเทศ รวมถึงภาครัฐ เพื่อให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและกลายเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัปในภูมิภาคนี้

สำหรับภายใน 'พื้นที่นักสร้างสรรค์ Next Creator Space'จะถูกแปลงเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ของนวัตกร ผ่านรูปแบบการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ ที่มีฟังก์ชันการใช้งาน 6 ด้านหลักๆ ประกอบไปด้วย1.นวัตกรสัมพันธ์ (Human Resource) ให้นักศักษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักวิจัย และผู้ที่สนใจนวัตกร2.พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม (Maker Space and Offline Activities) สำหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ 3.ชุมชนดิจิทัล (Online Community) ในการสร้าง และพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์

4.ความรู้และเทคนิคจากพันธมิตร (Knowledge & Technical Partners)เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างพันธมิตรและนวัตกรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 5.ความร่วมมือกับภาครัฐ (Government) ที่จะสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อลงทุนในโครงการสตาร์ทอัป และ 6.การสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support) ที่จะได้รับการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากองค์กรเอกชนให้เกิดการต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น