xs
xsm
sm
md
lg

อสมท จ่อคืน MUXพร้อมขอเงินเยียวยาเหตุทีวีดิจิทัลลดลง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อสมท จ่อคืน MUX พร้อมขอเงินเยียวยา หลังพบลูกค้าทีวีดิจิทัลลดลงผลของการคืนช่อง ขณะที่ผู้ถือหุ้นไบร์ททีวี (ช่อง20) ส่งหนังสือคัดค้านคืนช่อง อ้างยังไม่ได้เป็นมติที่ประชุม ด้าน 'ฐากร' แจงการคืน MUX ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่เรื่องคืนช่องไบร์ททีวีไม่สามารถยกเลิกการคืนได้ พร้อมกำชับทีวี 7 ช่อง ต้องชดเชยพนักงานที่เลิกจ้างสูงกว่ากฎหมายแรงงาน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการกรณีขอคืนใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) เนื่องจากการขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ทำให้มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเช่าใช้ MUXเหลือน้อยลง จึงต้องการขอให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาเรื่องการเยียวยาจากกรณีนี้ด้วย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวยังไม่สามารถให้คำตอบได้ ต้องพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวน MUX และ จำนวนทีวีดิจิทัลที่เหลืออยู่ โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการ MUX อยู่ทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย 5 โครงข่าย ประกอบด้วยช่อง 5 มีจำนวน 2 โครงข่าย, อสมท มีจำนวน 1 โครงข่าย, เอ็นบีที มีจำนวน 1 โครงข่าย และไทย พีบีเอส มีจำนวน 1 โครงข่าย

ส่วนกรณีผู้ถือหุ้น บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ส่งหนังสือถึง สำนักงาน กสทช.เพื่อคัดค้านการคืนใบอนุญาตช่องไบรท์ทีวี (ช่อง20) โดยในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า การดำเนินการยื่นความจำนงขอคืนใบอนุญาต ไม่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติกรณีการขอคืนใบอนุญาตแต่อย่างใดนั้น กรณีนี้ได้มีการกำหนดในประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลว่า ไม่สามารถขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวภายหลังได้

'ในหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาต ได้กำหนดแล้วว่าไม่สามารถขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวภายหลังได้ ซึ่งเข้าใจว่า ไบรท์ ทีวี ได้มีการประชุมกันในวันที่ 9 พ.ค.2562 จึงแจ้งให้ไบรท์ ทีวี ส่งเอกสารการประชุมดังกล่าวให้ กสทช.เพื่อยืนยัน'

ทั้งนี้ นายฐากร ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยกรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ในวันที่ 16 พ.ค. 2562 ว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดกรอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่แจ้งความจำนงขอคืนใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเยียวยาผู้บริโภคก่อนจะมีการยุติการให้บริการ โดยผู้ประกอบการจะต้องส่งแผนเยียวยาผู้บริโภค พร้อมทั้งแผนเยียวยาพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง จากกรณีการขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล มาให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาด้วย โดยอัตราการเยียวยาพนักงานที่ถูกเลิกงานจะต้องสูงกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้ผู้ประกอบการที่แจ้งความจำนงขอคืนใบอนุญาตนำส่งผลประกอบการที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการตามใบอนุญาตในแต่ละปีตลอดระยะเวลาที่ได้มีการประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เม.ย.2562 ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องนำส่งให้สำนักงาน กสทช.ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมาส่วนกรณีที่ไม่สามารถยื่นเอกสารได้ให้แจ้งขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคำนวณค่าชดเชยจาการคืนใบอนุญาต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...