xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอที เร่งติดตาม USO Net ให้ส่งมอบตามกำหนด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดีอี-ทีโอที ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) (USO) พบมีความคืบหน้าการสร้างอาคาร USO Net" ที่แล้วเสร็จตามเป้าหมายเป็นที่น่าพอใจ พร้อมเร่งส่วนที่เหลือเพื่อให้งานสร้างอาคารศูนย์ USO สำเร็จสามารถส่งมอบโครงการได้ตามกำหนดโดยเร็ว

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กรรมการ ทีโอที กล่าวว่า คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินงานโครงการ USO Net อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ในนามของคณะกรรมการ ทีโอที ในการสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุโดยเร็ว

รวมถึงเพื่อให้กำลังใจทีมผู้ปฏิบัติงานในสภาพอากาศอุณหภูมิที่สูงมาก แต่ทุกคนก็ยังร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทสุดกำลังสามารถเพื่อให้การส่งมอบโครงการฯ เป็นไปตามกำหนด ซึ่งเป็นที่น่าพอใจว่าการดำเนินงานสร้าง อาคาร USO Net แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย อย่าง โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว และโรงเรียนประชารัฐวิทยา ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โรงเรียนชัยมงคลวิทยา ต.โป่งนก อ.เทพสถิต และโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัว -ระเหว จ.ชัยภูมิ

น.อ. สมศักดิ์ฯ ย้ำว่า คณะกรรมการ ทีโอที และฝ่ายบริหาร มีการกำกับการดำเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ USO Net ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการสำคัญ ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหลักของประเทศไปสู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

เชื่อว่า ทีโอที จะส่งมอบโครงการฯ ได้สำเร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์เหมือนโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดีอี ที่ ทีโอที ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จ กระทั่งโครงการเน็ตประชารัฐได้รับรางวัล the winner โครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดของโลกในงาน ในงาน World Summit on the Information Society (WSIS) Prized 2019 โดยได้รับคะแนนโหวตออนไลน์สูงสุด 5 โครงการจาก 18 ประเภท 90 โครงการ

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทีมผู้บริหารได้จัดแบ่งการทำงานลงพื้นที่พร้อมกันถึง 6 ทีม ประกอบด้วย

-ทีมที่ 1 มีนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์และจ.เพชรบูรณ์ ( ต.ถาวรวัฒนา ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ต.แม่เลย์ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก ต.หนองโพ อ.ตาคลี ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และ ต.คลองกระจัง ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์)

-ทีมที่ 2 นำโดย นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จ.ตาก และ จ.สุโขทัย (ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก/ ต.ท่าแฝก ต.นางพญา อ.ท่าปลา /ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ /ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก / ต.ต ลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย /ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย)

-ทีมที่ 3 นำโดย นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ (ต.หนองแวง ต.นางแดด ต.ถ้ำวัวแดง ต.ท่าใหญ่ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ /ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ /ต.ยะวึก ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี /ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์)

-ทีมที่ 4 นำโดย นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและอินเทอร์เน็ตภาครัฐ และนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร ลงพื้นที่จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และจ.ร้อยเอ็ด (ต.โนนก่อ อ.สิรินธร /ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม ต.นาคำ ต.นาเลิน อ.ศรีเชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี /ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร/ ต.พรสวรรค์ ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด)

-ทีมที่ 5 นำโดย นายกำธร ไวทยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และจ.พิษณุโลก (ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์/ ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ/ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง /ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก)

-ทีมที่ 6 นำโดย นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร ลงพื้นที่ จ.เลย (ต.อิปุ่ม ต.โป่ง ต.กกสะท้อน ต.ด้านซ้าย อ.ด่านซ้าย/ ต.เขาหลวง ต.หนองงิว อ.วังสะพุง /ต.กกทอง ต.นำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย)

นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการ ทีโอที กล่าวว่า การร่วมลงพื้นที่ทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการดำเนินงาน แต่ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นในความร่วมมือทุกระดับทั้งของฝ่ายบริหาร ทีโอที และทีมงานทั้งส่วนกลาง/พื้นที่ ในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีในความเป็นหนึ่งเดียว ทำให้การดำเนินงานและการแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมได้ทันที รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหาร ทีโอที ที่จะให้ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน พร้อมกับเปิดให้ทีมงานสามารถโทรหารือ/รายงานผลได้โดยตรง และความชำนาญของทีมงานของพื้นที่ จะร่วมกันนำพาโครงการให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...