xs
xsm
sm
md
lg

กสทช. เปิดแอป 'MoCheck' เช็คแบตก่อนระเบิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสทช. เปิดให้โหลดแอป MoCheck ตรวจสอบแบตเตอรี่มือถือมีมาตรฐานหรือไม่กันความเสี่ยงแบตเตอรี่ระเบิด

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน MoCheck เพื่อตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือ โดย MoCheck จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสืบค้นข้อมูลเครื่องโทรศัพท์มือถือ ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. เพื่อป้องกันปัญหาจากการใช้งานเครื่องที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน รวมถึงใช้ตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือ อีกด้วย

สำหรับการใช้งานเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ แล้วเปิดโปรแกรมกรอกรายละเอียนตราอักษรหรือแบบรุ่นโทรศัพท์ที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงผลการค้นหาโทรศัพท์ที่ได้รับการรับรองจากกสทช. ระบบสามารถตรวจสอบโทรศัพท์ว่าผ่านมาตรฐานของกสทช.หรือไม่ ซึ่งการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงการใช้งานแบตเตอรี่ไม่ได้มาตรฐาน และการเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์เกิดผิดปกติ โปรแกรมจะมีประโยชน์ต่อคนซื้อโทรศัพท์มือถือและผู้ขายที่จะได้อุปกรณ์ตามมาตรฐานได้รับการตรวจสอบจริง
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...