xs
xsm
sm
md
lg

ดีป้า ต่อยอดพัฒนา ซีอีโอ ยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดีป้าเดินหน้าหลักสูตรพัฒนาซีอีโอรับมือยุคดิจิทัล หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดรุ่นที่ 1 สานต่อหลักสูตรผลิตกำลังคนดิจิทัล หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ชูเนื้อหาหลักสูตร มุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวบรรยายในหัวข้อ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น ฟอร์ แลนด์ 4.0 ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 2 ว่า เศรษฐกิจกับสังคมเป็นเรื่องที่ต้องควบคู่กัน การวางกลยุทธ์ต้องดูให้มีความเป็นรูปธรรม ประเทศไทยมีโอกาสมากมาย แต่เรายังขาดการฉกฉวยโอกาสไปสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศสู่นิว เอส เคิร์ฟ ซึ่งสิ่งที่จำเป็น คือ การนำเอาดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้

การปรับเปลี่ยนประเทศผู้ใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากร แบ่งเป็น โทรศัพท์มือถือ 130% ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 82% จำนวนผู้ใช้โซเชียล มีเดีย 74% ดังนั้น ต้องสร้างการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งต้องคิดจากมุมของตัวเอง เช่น นิว เอส เคิร์ฟ ของสถาบันการเงินคืออะไร ของอุตสาหกรรมค้าปลีก และส่งออกจะทำอย่างไร ดังนั้น การพิจารณาในมุมของดิจิทัลต้องเน้นการอินโนเวชั่นในสายธุรกิจของตัวเอง

ด้านนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้ทำการเปิดรับอบรมในรุ่นที่ 2 อยู่ในขณะนี้ เป็นการสานต่อ หลักสูตรดิจิทัล ซีอีโอรุ่นที่ 1 ที่ทางดีป้าได้จัดขึ้นเมื่อปีก่อน ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 64 ท่าน โดยการอบรมรุ่นที่ 2 ทางดีป้าตั้งเป้าว่า จะได้รับการตอบรับจากผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้อีกเช่นเคย

"หลักสูตรในการอบรมดิจิทัล ซีอีโอรุ่นที่ 2 นี้ มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะ และองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำองค์กรแนวหน้า รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ อาทิ การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่าง ๆ การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ"

นอกจากนี้ ยังมีมิติการวิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย การพัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายในประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง โดยการอบรมหลักสูตรมีกำหนดการอบรมระหว่าง วันที่ 25 ม.ค. - 24 พ.ค. 2562 นี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...