xs
xsm
sm
md
lg

การทำงานของคนในศตวรรษที่ 21 / เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปรากฏการณ์ที่โลกกำลังถูกท้าทายจากกลุ่มคนเล็กๆ หากเทียบกับประชากร 7.6 พันล้านคน ที่กำลังนำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในรูปแบบองค์กรเสมือน (Virtual organization) ที่องค์กรของพวกเขาประกอบไปด้วยคนจำนวนนับสิบเท่านั้น โดยที่ส่วนใหญ่เป็นนักคิดค้นรูปแบบธุรกิจที่ทำงานแบบอัตโนมัติ, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในด้าน AI และ Blockchain ซึ่งพวกเขากำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับมวลมนุษย์ชาติให้เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างชัดเจนมากขึ้นทุกวินาที

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านหรือสถานที่พักผ่อนและบันเทิงต่างๆ กลายเป็นสถานที่ในการเรียนและการทำงานมากขึ้น เพราะเทคโนโลยี Mobile Internet 5G, AI, Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) จะทำให้มวลมนุษยชาติสามารถเรียนรู้, ทำงานและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและเวลาใดก็ตาม จึงทำให้เกิดการจ้างงานแบบทำงานที่ใดก็ได้ ด้วยเวลาที่ยืดหยุ่น และกำลังจะทำให้การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปที่นายจ้างหรือบริษัทจะต้องคำนึงถึงความสุขของลูกจ้างมากขึ้น

ความคุ้นเคยในอดีตที่ผ่านมาที่เราได้พบกับการให้บริการในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต่ 1G ถึง 4G มาแล้วนั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์นั้นกำลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยรวดเร็วและพลิกผันอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเทคโนโลยี 5G นั้นเป็นต้นเหตุช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีอื่นๆให้มีการประสานการทำงานร่วมกันจนเกิดพลังอย่างพลิกโฉม ยกตัวอย่างเช่น 5G, IoT และ AI เมื่อหลอมรวมกัน (convergence) ก็จะทำให้เกิดขีดความสามารถในการคำนวณและการสื่อสารที่ชาญฉลาดจนไปเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมต่างๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

จากผลการศึกษาวิจัยของ Johnson Controls ในหัวข้อ Smart Workplace 2040: The Rise of the Workspace Consumer พบว่าภายในปี 2040 บ้านหรือที่พักอาศัยจะกลายเป็นสถานที่ในการเรียนและการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) จะทำให้มวลมนุษยชาติทำงานและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและเวลาใดก็ตาม เนื่องจากการทำลายกำแพงของเวลาและช่องว่างระหว่างกัน ด้วยการเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลกจะทำให้ระยะทางและเวลาไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป

มีการคาดการณ์จาก GlobalData ว่า ภายในปี 2020 ลูกจ้างมากกว่าครึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาจะทำงานโดยไม่ต้องอยู่ที่ทำงาน ซึ่งจะยิ่งทำให้การวางโครงข่าย 5G ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความสำคัญกับลูกจ้างในอนาคตเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศสหรัฐฯ ได้มีการประมูลคลื่นความถี่ 5G ไปเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้การทำงานไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาเกิดขึ้นอย่างชัดเจนภายในปี 2020

Gen Alpha และ Gen Z กำลังเติบโตมากับระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing economy) ซึ่งถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ (New economy) ที่กำลังสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆ ในระดับฐานรากเป็นจำนวนมากในรูปแบบงานอิสระ และจะสร้างธุรกิจมูลค่าใหม่อันมหาศาลให้กับเศรษฐกิจของประเทศ สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้ (ถ้าหากเทคโนโลยีเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง) ซึ่งระบบเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าว เกิดจากที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อข้อมูลอันมหาศาลแบบ Realtime และเชื่อมต่อกับธุรกิจต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกด้วยสมาร์ทโฟน จนทำให้ลูกจ้างมีทางเลือกมากขึ้น เพราะพวกเขาสามารถเลือกงานอิสระรวมไปถึงการตั้งบริษัทเล็กๆ ที่ลงทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพด้วยตัวพวกเขาเอง

เนื่องจากการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบในยุค 5G, IoT และ AI กำลังจะทำให้รูปแบบงานที่ทำงานกับระบบอัตโนมัติเกิดขึ้นจริง และองค์กรที่ใช้ AI ช่วยขับเคลื่อน (Enterprise AI solutions) ก็กำลังจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช้แรงงานจากมนุษย์โดยตรงน้อยลงแต่จะใช้มนุษย์ที่มีความรู้ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์, ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์อัตโนมัติมากขึ้น

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าด้วยอัตราเร่ง จึงทำให้รูปแบบการทำงานและอาชีพต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบการศึกษาในปัจจุบันกำลังถูกท้าทายและจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตอันใกล้หากเราไม่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพราะแนวทางและสิ่งที่เราสอนเด็กๆ ใน Gen Alpha ไม่สามารถทำให้พวกเขามีความสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรแบบอัตโนมัติและ AI ได้ ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับในหลายประเทศที่การเข้าถึงการศึกษายังถือว่ามีราคาแพง และมาตรฐานการเรียนการสอนที่ไม่ทันโลก อีกทั้งไม่สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทั่วถึง ก็จะทำให้เทคโนโลยีแทนที่จะช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำของผู้คนได้ ก็อาจจะกลับทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของคนสูงขึ้นเรื่อยๆ ได้เช่นกัน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...