xs
xsm
sm
md
lg

“เศรษฐพงค์” เดินหน้ายุทธศาสตร์ภูมิใจไทย “ดิจิทัลเวิลด์ ความมั่นคงไซเบอร์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2561 พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกและทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังบรรยายในหัวข้อ “Best Practice to be Successful in Digital Transformation” ในงาน ICT Day 2018 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่า พรรคภูมิใจไทย นอกจากจะให้ความสำคัญการสร้างระบบดิจิทัล เพื่อสร้างงาน แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนแล้ว พรรคภูมิใจไทย ยังให้ความสำคัญด้านผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อีกด้วย

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ได้เผยแนวคิดว่า รัฐบาลต้องรีบสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้แน่ใจว่า ประชาชนทั่วไป ธุรกิจ และองค์กรต่างๆ จะต้องมีแนวปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนาในระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) ของประเทศ

ทีมยุทธศาสตร์ “ดิจิทัลเวิลด์” ของพรรคภูมิใจไทย ได้ตระหนักถึงความท้าทายในการสร้างสังคมดิจิทัลที่สามารถรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถที่จำเป็นในการสร้างโอกาส และบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทยได้จัดทำแนวคิดการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cybersecurity Strategy) ในทุกมิติ เพื่อให้สอดคล้องต่อกฎหมายที่มี และเตรียมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยหลักการแล้ว ภาคโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure) และภาคเอกชนจะมีภัยคุกคามสูงมาก จากตัวเลขการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลกหลายแห่ง ซึ่งจำเป็นต้องรับการสนับสนุนโดยรัฐบาล เพื่อสร้างโครงการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับชาติ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้ภาคเอกชน และประชาชนเกิดพฤติกรรมการใช้งานทางไซเบอร์ที่ปลอดภัย แต่แนวทางนี้ยังไม่บรรลุถึงขนาดที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้

ดังนั้น ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐต้องร่วมมือกันตลอดเวลา เพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งกฎหมาย นโยบาย และมาตรการทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...