xs
xsm
sm
md
lg

ม.หอการค้า จับ AIS ใช้คลาวด์พัฒนาระบบลงทะเบียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอไอเอส ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพันธมิตรด้านไอซีที Vision Net ผู้นำการให้บริการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่สถาบันการศึกษา และ Tmaxsoft ผู้ให้บริการ Software เทคโนโลยีการจัดเก็บฐานข้อมูลระดับ Enterprise ร่วมกันพัฒนาโซลูชันยกระดับวงการการศึกษาไทย

โดยการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้สำหรับระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากเดิมที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย ไปใช้บริการ Public Cloud เต็มรูปแบบ จากทั้ง Infrastructure as a Service, Tibero Database on Cloud และ Visionnet Application on Cloud จาก AIS เป็นรายแรกของไทย

ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการได้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งการบริหารจัดการระบบงานทะเบียน และไอทีถือเป็นหัวใจสำคัญของสถาบันการศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดการ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องนโยบาย Digital University 4.0 และ Thailand 4.0

การร่วมพัฒนาระบบบริการการศึกษา บน Public Cloud ให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในครั้งนี้ เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านไอซีทีโซลูชันจาก 3 ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย

เอไอเอส ให้บริการเช่าใช้เครือข่าย (Enterprise Cloud) ในลักษณะ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยจะให้บริการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่รวมตั้งแต่ CPU, RAM , Storage และ Firewall โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอส ดูแลเรื่องการติดตั้ง และดำเนินการ Configure ระบบความปลอดภัย เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Vision Net ผู้พัฒนาระบบบริการการศึกษา (Registration System) ที่ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าใช้งานได้แบบออนไลน์ โดยเป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกขั้นตอนการใช้งาน ตั้งแต่การรับนักศึกษาใหม่ จนถึงการออกปริญญาบัตร

Tmaxsoft ให้บริการด้านฐานข้อมูล (Database Platform) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “Tibero” ที่สามารถให้บริการ Database ในระดับ Enterprise ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูง อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น รองรับการใช้งานร่วมกับ Big Data & Analytics และ Cloud Technology

เทคโนโลยีดังกล่าวจะมาช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัย ทั้งระบบหลังบ้าน “Back End” และหน้าบ้าน “Front End” กล่าวคือ ระบบบริการการศึกษาบน Public Cloud สามารถรองรับการขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาที่ให้บริการ อย่างช่วงลงทะเบียนเรียน ช่วงรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานระบบจำนวนมากก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบรองรับการใช้งานที่มากกว่าช่วงเวลาปกติได้ และเมื่อหมดช่วงเวลาดังกล่าว ก็สามารถปรับลด Capacity ลง ทำให้ประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่าย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...