xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเตรียมนำ AI ช่วยคัดกรองโรคเบาหวานมาใช้งาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กูเกิล (Google) เปิดเผยว่าประเทศไทย เป็น 1 ใน 2 ประเทศที่กูเกิล กำลังร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากม่านตา เนื่องจากการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยจากสวัสดิการแห่งรัฐ

ก่อนหน้านี้ในปี 2016 Google (กูเกิล) ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในการนำภาพถ่ายม่านตามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน และเริ่มมีผู้ที่สนใจทำเทคโนโลยีดังกล่าวไปศึกษาเพิ่มเติม

โดยล่าสุด ในประเทศไทยเริ่มมีแพทย์ที่เข้าไปศึกษาเรื่องการนำ AI มาใช้ในการตรวจโรคเบาหวานแล้ว เพียงแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียด เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่า อัลกอริทึมดังกล่าวสามารถนำมาใช้งานในประเทศไทยได้

สำหรับเหตุผลหลักที่ทำให้ไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศคู่กับอินเดีย ที่เริ่มต้นโครงการนำร่องดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยในการใช้สวัสดิการ 30 บาทรักษาทุกโรค สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการอยู่แล้ว

ลิลลี่ เพง หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน เปิดเผยภายในงานประชุมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่ประเทศจีนว่า ตอนนี้อยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การเก็บข้อมูลภาพถ่ายสแกนม่านตาที่ได้มามีคุณภาพเพียงพอในการนำไปใช้งาน มีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้สามารถส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ได้

รวมถึงการศึกษาขั้นตอน และกระบวนการที่คนไข้จะเข้ามาใช้วิธีการดังกล่าวในการตรวจโรค เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนที่จำเป็น ก่อนนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อให้การนำวิธีการตรวจสอบโรคเบาหวานจากภาพถ่ายดวงตาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด

พร้อมยกตัวอย่างในอินเดีย มีปัญหาจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ดังนั้น การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการตรวจรักษา จึงทำได้ยาก ทำให้เริ่มมีการทำโครงการเกี่ยวกับการนำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน โครงการนี้กำลังอยู่ในช่วงร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ในไทย เพื่อศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการนำอัลกอริธึมดังกล่าวมาใช้ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการออกมา เพื่อเป็นตัวอย่างในการนำไปใช้ในการตรงจคัดกรองโรคเบาหวานในขั้นแรก

“การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจคัดกรอง จะช่วยให้แพทย์มีเวลาในการตรวจคนไข้ที่เข้ากลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการรักษาได้มากขึ้น ด้วยการใช้ AI มาช่วยคัดกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานให้มารับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...