xs
sm
md
lg

ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง ได้รับเลือกออกแบบการให้บริการ “เมืองอัจฉริยะ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บริษัท ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเลือกจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และกลุ่มบริษัททีซีซี ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบการให้บริการ “เมืองอัจฉริยะ” สำหรับโครงการ One Bangkok วางรูปแบบการก่อสร้างโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก

โครงการ One Bangkok อยู่ในขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยอาคาร 9 หลัง คาดว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1.8 ล้านตารางเมตร แม้ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ แต่ผู้พัฒนาโครงการก็มีความประสงค์ที่จะผนวกการให้บริการอัจฉริยะ เช่น ในด้านพลังงาน, ประปา, โทรคมนาคม, งานซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์, การวิเคราะห์ภาพวิดีโอ, ความปลอดภัย, การจราจร, และการจอดรถ เนื่องจากโครงการเป็นแบบมิกซ์ยูสที่ผสมผสานพื้นที่สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม และพื้นที่สันทนาการและวัฒนธรรม ไว้ด้วยกัน จึงมีความซับซ้อนในการดำเนินงาน

แอนดรูว์ แฮมิลตัน Global Client Partner ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง และหัวหน้าด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิในเอเชีย กล่าวว่า การบริหารพื้นที่และการให้บริการอัจฉริยะผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) และศูนย์กลางสั่งการที่มีเซ็นเซอร์และความสามารถด้านการวิเคราะห์ที่ติดตั้งเอาไว้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับและพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมากขึ้น

โครงการ One Bangkok มีกำหนดการให้บริการในปี 2564 โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่า 60,000 คน ทั้งในการพักอาศัย และทำงานในโครงการ นอกจากนี้ One Bangkok ยังจะเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับโครงการที่มีอยู่แล้ว และโครงการใหม่ โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หวังว่าจะสามารถนำการให้บริการอัจฉริยะเหล่านี้ไปปรับใช้ในโครงการอื่น ๆ ในพอร์ตฟอลิโอระดับโลกของตน

ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง จะดำเนินงานดูแลโครงการ วางแผนไอที ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของ “เมืองอัจฉริยะ” โดยเสนอกรอบการออกแบบบริการอัจฉริยะในระดับสูง และแนวคิดด้านเทคนิค รวมทั้งนำเสนอกรอบการทำงาน Smart City Sensor Grid และแพลตฟอร์ม Smart City ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อ, บูรณาการ, ตรวจสอบ, และจัดการระบบโดยรวมแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการ One Bangkok ทั้งหมด

รวมถึงเซ็นเซอร์ทุกตัว ทั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ภาพ, เสียง, และคุณภาพอากาศ และงานซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์สำหรับระบบการก่อสร้าง โดยแพลตฟอร์มนี้มีศักยภาพในการสนับสนุนการบริการเมืองอัจฉริยะที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกระบบ เช่น ระบบพลังงาน และระบบน้ำ ทำให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือ และวางใจได้ ในคุณภาพการให้บริการ โดยฮิตาชิ คอนซัลติ้ง มีแผนที่จะใช้ทรัพยากรของบริษัทในกลุ่มฮิตาชิ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่โครงการ One Bangkok

“การหลอมรวมของระบบบริการแบบคลาวด์ ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และ IoT จะช่วยผลักดันนวัตกรรมเพื่อสังคมในโครงการ One Bangkok ที่มีส่วนพัฒนาชีวิตผู้คน และสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม”

ด้านแอนโธนี อรันเดล ผู้อำนวยการด้านเมืองอัจฉริยะและความยั่งยืนของโครงการ One Bangkok กล่าวว่า บริการเมืองอัจฉริยะ และความยั่งยืน เป็นหนึ่งในสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 อันเป็นนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลที่มุ่งจะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย โดยเลือกฮิตาชิ คอนซัลติ้ง จากความชำนาญของบริษัทในด้านไอที ระบบปฏิบัติงานเพื่อบริหารสิ่งอำนวยความสะดวก และ IoT โดยกำลังร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน และเต็มไปด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...