xs
xsm
sm
md
lg

“Young Technopreneur” ปี 2018 ค้นหานักธุรกิจนวัตกรรมตัวจริงปีที่ 7

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กลุ่มบริษัทสามารถ จับมือ สวทช. สนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดเป็นนักธุรกิจด้านนวัตกรรมตัวจริงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 กับภายใต้โครงการ “Young Technopreneur ปี 2018”

ปีนี้โครงการฯ ยังคงความเข้มข้นทั้งหลักสูตรอบรมและให้ความรู้ที่มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับนักธุรกิจรุ่นใหม่มากขึ้น, กิจกรรม “เถ้าแก่น้อย Meet Investors” เชิญกลุ่มนักลงทุนและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรายใหญ่เข้าร่วมงาน พร้อมกิจกรรม Idea To Market Boot Camp ยังเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ลงมือสำรวจตลาด เก็บ วิเคราะห์ และวางแผนการทำธุรกิจจำลอง ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างโอกาสให้น้อง ๆ ได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงให้ได้

ภายใต้หัวข้อการประกวดที่มีการปรับให้เข้ากับยุทธศาตร์ภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับ “การนำเทคโนโลยีมาสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นที่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจและชุมชน” อาทิ อุตสาหกรรมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์, อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร, อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะได้รับทุนพัฒนาผลงาน จำนวน 30,000 บาท และเงินรางวัล 200,000 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ Samart Innovation Award เพื่อเป็นกำลังใจและใช้ในการพัฒนาผลงานสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

สำหรับผู้สนใจโครงการ Young Technopreneur เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510 และฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น โทร. 02-502-6522 หรือที่ www.samartsia.com และ https://www.facebook.com/SamartInnovationAwards/
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...