xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอที เผยผลประกอบการปี 59 ขาดทุน 5.8 พันล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทีโอทีเผยรายได้รวมปี 2559 อยู่ที่ 30,800 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 29,200 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ประมาณ 1,617 ล้านบาท และประมาณว่า จะขาดทุนสุทธิ 5,800 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 14,000 ล้านบาท ส่วนปี 2560 คาดขาดทุน 8,000 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าเสื่อมสะสม ส่วนโครงการเน็ตประชารัฐต้องเสร็จทันเวลา

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 2559 ว่า จะมีรายได้รวม 30,800 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 29,200 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ประมาณ 1,617 ล้านบาท และประมาณว่า จะขาดทุนสุทธิ 5,800 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 14,000 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญในปี 2559 ได้แก่ โครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE1 การดำเนินการก่อสร้างระบบหลักแล้วเสร็จ 97% การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสาย อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา

สำหรับการเจรจาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz อยู่ระหว่างทดสอบการให้บริการข้ามโครงข่ายเชิงพาณิชย์ ในส่วนของการเจรจายุติข้อพิพาท และการให้บริการเสาโทรคมนาคม และทรัพย์สิน 2G กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจจัดตั้ง Joint Venture เสาโทรคมนาคม

ในส่วนของปี 2560 ทีโอที คาดว่า จะขาดทุน 8,000 ล้านบาท เนื่องจากมีการหักค่าเสื่อมต่างๆ ส่วนทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 ทีโอทีมีโครงการสำคัญที่จะต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1.โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ให้ดำเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โดยมีเป้าหมายจะต้องดำเนินการติดตั้ง จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดหา OFC พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 และดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.การบริหารทรัพย์สินสัญญาสัมปทาน โดยทีโอที มุ่งเน้นการนำทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานมาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้กับองค์กรควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ 2100 MHz การให้เช่าเสาโทรคมนาคม และการให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายระบบ 2G คลื่น 900 MHz ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ทีโอที ปีละประมาณ 9,500 ล้านบาท

3.พัฒนาคลื่น 2300 MHz เพื่อให้บริการ Wireless Broadband และ Mobile Broadband ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินการโดยทีโอที เอง และสรรหาคู่ค้าลงทุนวางระบบ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการภายในปี 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทีโอทีได้เริ่มทดสอบระบบตามเส้นทางรถไฟฟ้า และที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้กับทีโอที

4.โครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสาย เพื่อระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ท่อร้อยสายใต้ดิน โดยนำรายได้ หรือกระแสเงินสดในอนาคตจากการเสนอขายหน่วยลงทุนมาขยายงานท่อร้อยสายโดยมีเป้าหมายที่จะขายหน่วยลงทุนภายในเดือนธันวาคม 2560

นายมนต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดย คนร.ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2560 ครั้งที่ 1/2560 รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โดยจัดตั้งบริษัท NGDC ในการดำเนินธุรกิจเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ และอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ และ NBN ในการดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

ส่วนการปรับโครงสร้าง ทีโอทีได้กำหนดรูปแบบในการประกอบธุรกิจ โดยมีบริษัท NBN Co เพื่อให้บริการค้าส่งโครงข่าย และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายในประเทศ และบริษัท Service Co ด้วยการหาพันธมิตรเพื่อให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้า SMEs ลูกค้าองค์กร และราชการ โดยทีโอที ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะดำเนินธุรกิจจากการสร้างรายได้จากคลื่นความถี่ บริการโทรศัพท์ประจำที่ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ และบริการที่มีอยู่

Company Relate Link :
TOT
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...